Čísla účtov

Výbor UPS Dovalovo sa obracia na svojich spoluvlastníkov s prosbou , aby nám čo v najkratšom čase poskytli čísla účtov pre výplatu podielov zo zisku. Výbor UPS

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty  v lokalite Dovalovo sklad pri boroviciach smer Lipt. Kokava  v objeme cca 130 m3, v Starej doline sklad na Sviniarčisku v objeme cca 380 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Cenové ponuky prosíme doručiť do pondelka 8.7.2019 do 16,00 hod. v uzatvorenej obálke s nápisom… Viac »

Výberové konanie

Výbor UPS vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty z lokality Dovalovo – Háj. Drevná hmota sa nachádza pri asfaltovej ceste v Háji v objeme  72,69 m3, pri plechovej búde gelba 2,3,4,5,  v celkovom objeme 179,28 m3, a  gelba B v objeme 53,31 m3, na Vlčej jame gelba 1 v objeme 114,38 m3,  gelba 2… Viac »

Zasadnutie zhromaždenia

Urbárske pozemkové spoločenstvo Dovalovo oznamuje svojim spoluvlastníkom, že zasadnutie zhromaždenia sa uskutoční dňa 22. júna 2019 o 9,00 hod. vo veľkej zasadačke KD v Dovalove so začiatkom prezentácie od 7,30 hod. do 9,00 hod. Výbor UPS

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite Dovalovo Háj – Vlčia jama cesta na benzínku v Hybiach v objeme cca 578 m3 a Dovalovo Háj – stred v objeme cca 207 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Cenové ponuky prosíme doručiť do piatka 3.5.2019 do 16,00 hod. v uzatvorenej obálke… Viac »

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty z lokality Dovalovo smer Lipt. Kokava pri boroviciach v objeme  cca 208 m3, Dovalovo Háj na gelbách č.3-6 v objeme cca 237 m3, gelby M v objeme cca 216 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Cenové ponuky prosíme doručiť do piatka 12.4.2019 do 16,00 hod…. Viac »

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite Dovalovo Háj v objeme cca 198 m3, a Dovalovo – Lipt. Kokava pod Brehom smer staré ihrisko v objeme cca 230 m3 čerstvá hmota  a cca 40 m3 suchárová hmota. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna . Cenové ponuky je potrebné doručiť do štvrtka… Viac »

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite Michalovo sklad pri Koniarke  v objeme 109,44 m3. V  Dovalove smer  Lipt. Kokava pri boroviciach v objeme 158,45 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna.  Bližšie informácie na telefónnom čísle 0905 481 722. Cenové ponuky prosíme doručiť do stredy 27.2.2019 do 16,00 hod.  v… Viac »

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite Michalovo sklad pri koniarke v objeme  88,54 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Cenové ponuky prosíme doručiť v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie neotvárať“ do  štvrtka 14.2.2019 do 16,00 hod. do kancelárie alebo do poštovej schránky UPS. Výbor  UPS Dovalovo

Výberové konanie na OLH a lesníka

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na post Odborného lesného hospodára  a lesníka. Uchádzači na uvolnené miesta prosíme doručiť prihlášky do štvrtka 20.12.2018 do 16,00 hodiny. Na post Odborného lesného hospodára žiadame  predložiť certifikát o spôsobilosti OLH. Uchádzači na obsadenie miesta OLH a lesníka musia spĺňať požadované kvalifikačné vzdelanie smer lesnícky s minimálnou praxou 5… Viac »