Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite Kráľova Lehota  – Stará dolina sklad Sviniarčisko gelba č. 3 v objeme  cca 80 m3, pri senníku cca 90 m3, pod Prieslopom  cca 20 m3, na Prieslope cca 22 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Cenové ponuky prosíme doručiť do stredy 18.12.2019 do… Viac »

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite Kráľova Lehota – Stará dolina sklad Sviniarčisko v objeme cca 144 m3, za rampou na Prieslope v objeme  cca 106 m3, nad Prieslopom smer cesta na Glian – gelba č. 1 –  cca 106 m3, gelba č. 2 – cca 31 m3, gelba… Viac »

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite Kráľova Lehota – Stará dolina sklad Sviniarčisko. Gelba č. 1 v objeme 76,13 m3, gelba č. 2 v objeme  190,76 m3. Sklad na Prieslope v celkovom objeme 250,33 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Cenové ponuky prosíme doručiť do štvrtka 31.10.2019 do 16,00… Viac »

Výberové konanie

Výbor UPS vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite Kráľova Lehota – Stará dolina sklad Gliaň v objeme cca 48 m3, nad Prieslopom v objeme cca 118 m3, na Prieslope v objeme  cca 67 m3,  za rampou nad Prieslopom v objeme  cca 150m3, na Sviniarčisku cca  161 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. … Viac »

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite Kráľova Lehota – Stará dolina sklad Sviniarčisko v objeme  318,91 m3, sklad na Gliani v objeme 123,73 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Cenové ponuky prosíme doručiť do piatka 30.8.2019 do 16,00 hod. v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie  – neotvárať“, do… Viac »

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite Kráľova Lehota – Stará dolina  sklad pri senníku v množstve cca 213 m3,  na Prieslope cca 210 m3, Gliaň cca 200 m3, Letisko cca 58 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Cenové ponuky prosíme doručiť do piatka 2.8.2019 do 16,00 hod. v uzatvorenej… Viac »

Čísla účtov

Výbor UPS Dovalovo sa obracia na svojich spoluvlastníkov s prosbou , aby nám čo v najkratšom čase poskytli čísla účtov pre výplatu podielov zo zisku. Výbor UPS

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty  v lokalite Dovalovo sklad pri boroviciach smer Lipt. Kokava  v objeme cca 130 m3, v Starej doline sklad na Sviniarčisku v objeme cca 380 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Cenové ponuky prosíme doručiť do pondelka 8.7.2019 do 16,00 hod. v uzatvorenej obálke s nápisom… Viac »

Výberové konanie

Výbor UPS vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty z lokality Dovalovo – Háj. Drevná hmota sa nachádza pri asfaltovej ceste v Háji v objeme  72,69 m3, pri plechovej búde gelba 2,3,4,5,  v celkovom objeme 179,28 m3, a  gelba B v objeme 53,31 m3, na Vlčej jame gelba 1 v objeme 114,38 m3,  gelba 2… Viac »

Zasadnutie zhromaždenia

Urbárske pozemkové spoločenstvo Dovalovo oznamuje svojim spoluvlastníkom, že zasadnutie zhromaždenia sa uskutoční dňa 22. júna 2019 o 9,00 hod. vo veľkej zasadačke KD v Dovalove so začiatkom prezentácie od 7,30 hod. do 9,00 hod. Výbor UPS