Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite Dovalovo Háj v objeme cca 198 m3, a Dovalovo – Lipt. Kokava pod Brehom smer staré ihrisko v objeme cca 230 m3 čerstvá hmota  a cca 40 m3 suchárová hmota. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna . Cenové ponuky je potrebné doručiť do štvrtka… Viac »

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite Michalovo sklad pri Koniarke  v objeme 109,44 m3. V  Dovalove smer  Lipt. Kokava pri boroviciach v objeme 158,45 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna.  Bližšie informácie na telefónnom čísle 0905 481 722. Cenové ponuky prosíme doručiť do stredy 27.2.2019 do 16,00 hod.  v… Viac »

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite Michalovo sklad pri koniarke v objeme  88,54 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Cenové ponuky prosíme doručiť v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie neotvárať“ do  štvrtka 14.2.2019 do 16,00 hod. do kancelárie alebo do poštovej schránky UPS. Výbor  UPS Dovalovo

Výberové konanie na OLH a lesníka

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na post Odborného lesného hospodára  a lesníka. Uchádzači na uvolnené miesta prosíme doručiť prihlášky do štvrtka 20.12.2018 do 16,00 hodiny. Na post Odborného lesného hospodára žiadame  predložiť certifikát o spôsobilosti OLH. Uchádzači na obsadenie miesta OLH a lesníka musia spĺňať požadované kvalifikačné vzdelanie smer lesnícky s minimálnou praxou 5… Viac »

Zasadnutie zhromaždenia

Urbárske pozemkové spoločenstvo Dovalovo oznamuje svojim spoluvlastníkom, že zasadnutie zhromaždenia sa uskutoční dňa 24.11.2018 o 10,00 hod. vo veľkej zasadačke KD v Dovalove so začiatkom prezentácie od 8,30 do  9,30 hodiny. Stupková Jana

Zasadnutie zhromaždenia

Výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva v Dovalove oznamuje svojim spoluvlastníkom, že zasadnutie zhromaždenia sa uskutoční dňa 30. septembra 2018 o 14,00 hod.,  v zasadačke Kultúrneho domu v Dovalove s prezentáciou  od 13,00 hod. Výbor UPS

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite Stará dolina –  cesta na zákrute v objeme 45,08 m3, pri senníku 148,73 m3,  sklad Gliaň v objeme 122,78 m3 čerstvej hmoty a  49,38 m3 suchárovej hmoty, lokalita Dovalovo Háj – Vlčia jama čerstvá hmota v objeme 608,51 m3 a suchárová hmota v… Viac »

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty z lokality Michalovo – sklad Havrania: čerstvá hmota v objeme 93,73 m3, prebierková hmota v objeme 32,14 m3,  sklad na zákrute nad Havraňou 96,59 m3,  v Starej doline:  nad chatou 46,97 m3,  pod posedom 63,70 m3, sklad Sviniarčisko suchárová hmota 21,64 m3, čerstvá hmota 44,40… Viac »

Čísla účtov – zaslanie

Výbor UPS Dovalovo sa obracia na  svojich spoluvlastníkov so žiadosťou, aby  nám čo v najkratšom čase poskytli čísla účtov pre výplatu podielov zo zisku. V prípade nedoručenia účtov, podiely Vám budú zaslané v neskoršom termíne. Jana Stupková-predsedníčka UPS

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo  vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty: Lokalita Michalovo pri Koniarke 250,12 m3,   lokalita Stará dolina  -Nová dolina  96,72 m3, sklad Sviniarčisko 212,56 m3,     pri Senníku 66,31 m3,    na Prieslope 25,02,    nad Prieslopom 63,87 m3, na Letisku 33,26 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Cenové ponuky je potrebné… Viac »