Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite Dovalovo Háj – Vlčia jama cesta na benzínku v Hybiach v objeme cca 578 m3 a Dovalovo Háj – stred v objeme cca 207 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Cenové ponuky prosíme doručiť do piatka 3.5.2019 do 16,00 hod. v uzatvorenej obálke… Viac »

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty z lokality Dovalovo smer Lipt. Kokava pri boroviciach v objeme  cca 208 m3, Dovalovo Háj na gelbách č.3-6 v objeme cca 237 m3, gelby M v objeme cca 216 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Cenové ponuky prosíme doručiť do piatka 12.4.2019 do 16,00 hod…. Viac »

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite Dovalovo Háj v objeme cca 198 m3, a Dovalovo – Lipt. Kokava pod Brehom smer staré ihrisko v objeme cca 230 m3 čerstvá hmota  a cca 40 m3 suchárová hmota. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna . Cenové ponuky je potrebné doručiť do štvrtka… Viac »

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite Michalovo sklad pri Koniarke  v objeme 109,44 m3. V  Dovalove smer  Lipt. Kokava pri boroviciach v objeme 158,45 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna.  Bližšie informácie na telefónnom čísle 0905 481 722. Cenové ponuky prosíme doručiť do stredy 27.2.2019 do 16,00 hod.  v… Viac »

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite Michalovo sklad pri koniarke v objeme  88,54 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Cenové ponuky prosíme doručiť v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie neotvárať“ do  štvrtka 14.2.2019 do 16,00 hod. do kancelárie alebo do poštovej schránky UPS. Výbor  UPS Dovalovo

Výberové konanie na OLH a lesníka

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na post Odborného lesného hospodára  a lesníka. Uchádzači na uvolnené miesta prosíme doručiť prihlášky do štvrtka 20.12.2018 do 16,00 hodiny. Na post Odborného lesného hospodára žiadame  predložiť certifikát o spôsobilosti OLH. Uchádzači na obsadenie miesta OLH a lesníka musia spĺňať požadované kvalifikačné vzdelanie smer lesnícky s minimálnou praxou 5… Viac »

Zasadnutie zhromaždenia

Urbárske pozemkové spoločenstvo Dovalovo oznamuje svojim spoluvlastníkom, že zasadnutie zhromaždenia sa uskutoční dňa 24.11.2018 o 10,00 hod. vo veľkej zasadačke KD v Dovalove so začiatkom prezentácie od 8,30 do  9,30 hodiny. Stupková Jana

Zasadnutie zhromaždenia

Výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva v Dovalove oznamuje svojim spoluvlastníkom, že zasadnutie zhromaždenia sa uskutoční dňa 30. septembra 2018 o 14,00 hod.,  v zasadačke Kultúrneho domu v Dovalove s prezentáciou  od 13,00 hod. Výbor UPS

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite Stará dolina –  cesta na zákrute v objeme 45,08 m3, pri senníku 148,73 m3,  sklad Gliaň v objeme 122,78 m3 čerstvej hmoty a  49,38 m3 suchárovej hmoty, lokalita Dovalovo Háj – Vlčia jama čerstvá hmota v objeme 608,51 m3 a suchárová hmota v… Viac »

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty z lokality Michalovo – sklad Havrania: čerstvá hmota v objeme 93,73 m3, prebierková hmota v objeme 32,14 m3,  sklad na zákrute nad Havraňou 96,59 m3,  v Starej doline:  nad chatou 46,97 m3,  pod posedom 63,70 m3, sklad Sviniarčisko suchárová hmota 21,64 m3, čerstvá hmota 44,40… Viac »