Čísla účtov – zaslanie

Výbor UPS Dovalovo sa obracia na  svojich spoluvlastníkov so žiadosťou, aby  nám čo v najkratšom čase poskytli čísla účtov pre výplatu podielov zo zisku. V prípade nedoručenia účtov, podiely Vám budú zaslané v neskoršom termíne. Jana Stupková-predsedníčka UPS

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo  vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty: Lokalita Michalovo pri Koniarke 250,12 m3,   lokalita Stará dolina  -Nová dolina  96,72 m3, sklad Sviniarčisko 212,56 m3,     pri Senníku 66,31 m3,    na Prieslope 25,02,    nad Prieslopom 63,87 m3, na Letisku 33,26 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Cenové ponuky je potrebné… Viac »

Výberové konanie

Výbor UPS  Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite : Michalovo pri Koniarke cca 250m3,  Stará dolina sklad Sviniarčisko 212,56 m3,  Nová Dolina  96,72 m3, Letisko 33,26 m3,  nad Prieslopom 63,87 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Cenové ponuky je potrebné doručiť do pondelka 2.7.2018 do 16,00 hod. v uzatvorenej obálke s… Viac »

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite: Dovalovo Háj – pri ceste v objeme 195,39 m3 pri plecháči 288,89 m3, Michalovo pri chatách 102,81 m3, pri senníku 33,69 m3, pri betónovom priepuste 37,79 m3, na Havranej  98,33 m3 a nad Havraňou – zákruta 132,69 m3, Stará dolina nad Prieslopom 31,29… Viac »

Zhromaždenie

Výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva v Dovalove oznamuje, že zasadnutie zhromaždenia sa uskutoční dňa 19. mája 2018 o 9,00 hodine vo veľkej zasadačke Kultúrneho domu v Dovalove s prezentáciou od 7,00 hodiny. Výbor UPS

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty v lokalite Stará dolina sklad Sviniarčisko v objeme 117,53 m3,  Dovalovo-Červený kút v objeme 76,45 m3,  Dovalovo  MVE 106,86 m3,  Dovalovo Háj v objeme 334,82 m3, Dovalovo smer Lipt. Kokava  790,93 m3. Cenové ponuky je potrebné doručiť do stredy 11.4.2018 do 16,00 hod. do kancelárie… Viac »

Výberové konanie

Výbor UPS v Dovalove vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite Dovalovo cca 450 m3, v Michalove cca 50m3,  Stará dolina sklad Sviniarčisko cca 112 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Cenové ponuky je potrebné doručiť do pondelka 26.2.2018 do 16,00 hod. v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie  –  neotvárať“ do kancelárie… Viac »

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty z lokality Michalovo sklad Havrania v objeme cca 118 m3 pri senníku cca 7 m3, lokalita Stará dolina sklad Sviniarčisko cca 158 m3, na Prieslope 113 m3 a sklad pod Gliaňom cca 74 m3. Obhliadke drevnej hmoty je individuálna a cenové ponuky je potrebné doručiť… Viac »

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty z lokality Liptovská Porúbka  – Michalovo sklad nad Havraňou v objeme cca 380 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Cenové ponuky je potrebné  doručiť do pondelka 30.10.2017 do 16,00 hod.  v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie –  neotvárať“ do kancelárie UPS prípadne do poštovej… Viac »

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty z lokality Dovalovo Breh v objeme cca 117 m3, v lokalite Stará dolina sklad Sviniarčisko v objeme cca 53 m3, v Novej doline cca 120m3, Prieslop 120 m3 a sklad Gliaň 150 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Cenové ponuky doručte do pondelka 9.10.2017 do… Viac »