Výberové konanie

Výbor UPS vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v k.ú Kráľova Lehota –  Stará dolina, sklad Prieslop v množstve cca 240 m3 a sklad Glian v množstve cca 140 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Cenové ponuky je potrebné doručiť do 25.8.2017 do 16,00 hod. do kancelárie UPS alebo do poštovej schránky UPS v… Viac »

Výberové konanie

Výbor UPS v  Dovalove vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty z lokality Liptovská Porúbka – Michalovo sklad Havrania v množstve cca 200 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Obálky s cenovou ponukou je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie – neotvárať“ do štvrtka 17.8.2017 do 16,00 hod. do kancelárie UPS alebo… Viac »

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty v lokalite Kráľova Lehota – Stará dolina v objeme cca 300 m3, Lipt. Porúbka-Michalovo v objeme cca 200 m3 a v Dovalove v objeme cca 200 m3. Cenové ponuky je možné doručiť do pondelka 7.8.2017 do 16,00 hod. u uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie… Viac »

Čísla účtov – nahlásenie

Výbor UPS Dovalovo prosí svojich spoluvlastníkov, aby  nám čo v najkratšom čase poskytli čísla účtov pre výplatu podielov zo zisku. V prípade nedoručenia čísel účtov, tieto podiely Vám budú zaslané v neskoršom termíne. Jana Stupková-predsedníčka UPS

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite Stará dolina – sklad Sviniarčisko v objeme cca 106 m3 a v Novej doline v objeme cca 145 m3. Cenové ponuky je potrebné doručiť do stredy 5.7.2017 do 16,00 hod. do kancelárie UPS alebo do poštovej schránky v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové… Viac »

Výberové konanie

Výbor USP Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite Stará dolina – sklad Sviniarčisko v objeme cca 120 m3, v Michalove – sklad pri rampe v objeme cca 100 m3 a sklad nad Havraňou v objeme cca 100 m3. Cenové ponuky prosíme doručiť do stredy 31.5.2017 do 16,00 hod. do kancelárie UPS… Viac »

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty z lokality Michalovo – sklad Havrania v objeme cca 300 m3.  Cenové ponuky je potrebné doručiť do kancelárie UPS, prípadne do poštovej schránky do utorka 23.5.2017 do 16,00 hod. v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie – neotvárať!“. Bližšie informácie na čísle telefónu 0905 481… Viac »

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite  Stará dolina sklad Nová dolina v objeme cca 200 m3 a v lokalite Liptovská Porúbka – Michalovo v objeme cca 90m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Cenové ponuky prosíme doručiť do kancelárie UPS do stredy 12. apríla 2017 do 16,00 hod. v uzatvorenej… Viac »

Zasadnutie zhromaždenia

Výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva v Dovalove zvoláva zasadnutie zhromaždenia, ktoré sa uskutoční 30. apríla 2017 o 14,00 hodine vo veľkej zasedačke KD v  Dovalove s prezentáciou od 12,30 hodine.

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty v lokalite: Dovalovo – Háj cca 350 m3, Dovalovo pri Belej (elektráreň) cca 67 m3, Michalovo pri koniarke cca 61 m3,v Starej doline sklad Sviniarčisko cca 290 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Cenové ponuky prosíme doručiť v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie –… Viac »