Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty v lokalite Dovalovo Breh v objeme cca  127 m3, v Starej doline – Nová dolina v objeme cca 131 m3 a na Letisku v objeme  148 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna na uvedených skladoch. Cenové ponuky prosíme doručiť do štvrtka 15.12.2016 do 16,00 hod…. Viac »

Výberové konanie na odber drevnej hmoty.

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty v lokalite Dovalovo-Háj v objeme cca 232 m3, lokalita Stará dolina – sklad Letisko gelba č.1 – cca  71 m3, č.2-120 m3,  č.3 – 63 m3, č.4- 38 m3, sklad Sviniarčisko gelba č.5- 68m3,  č.6-19 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna na odbernom mieste. Záujemcovia… Viac »

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty v lokalite Dovalovo Háj – cca 140 m3 a Dovalovo Breh cca 160m3. Obhliadka drevnej hmoty je idividuálna  na odbernom mieste. Záujemcovia o túto drevnú hmotu môžu svoje cenové ponuky predložiť v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie  – neotvárať“ do utorka 20.9.2016 do 17,00… Viac »

Výberové konanie na odber drevnej hmoty

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty z lokality Lipt. Porúbka -Michalovo v objeme cca 66 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna na odbernom mieste. Záujemcovia o túto drevnú hmotu môžu svoje cenové ponuky predložiť v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie  – neotvárať“ do utorka 13.9.2016 do  18,00 hod. do schránky… Viac »

Zasadnutie zhromaždenia.

Výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva v Dovalove zvoláva zasadnutie zhromaždenia, ktoré sa uskutoční dňa 24.septembra 2016 o 9,00 hodine vo veľkej zasadačke KD v Dovalove s prezentáciou od 7,30 hod. do 9,00 hod.  

Výberové konanie na odber drevnej hmoty

  Výbor UPS vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty v lokalite Michalovo cca 75 m3 , v Starej doline- Sviniarčisko cca 100m3. Obhliadku drevnej hmoty môžete uskutočniť individuálne.Bližšie informácie o obhliadke  získate na tel. čísle 0905 481 722 – predseda UPS. Obálky s cenovými ponukami s označením  “ Výberové konanie – neotvárať “ prosíme… Viac »

Výzva k spoluvlastníkom

Výbor UPS m.č. Dovalovo 033 01 Liptovský Hrádok žiada spoluvlastníkov, poprípade budúcich spoluvlastníkov, ktorých právni predchodcovia zomreli a požiadali o reštitúcie v rokoch 1994- 96, aby do 08.08. 2016 predložili na UPS m.č. Dovalovo 033 01  Lipt. Hrádok, kontaktná osoba  Mgr. Kaincová  09018 128 550 : a/ prvú stranu dedičského rozhodnutia  po právnom predchodcovi, kde… Viac »

Výberové konanie

Výbor UPS 033 01 Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty v lokalite Stará dolina s individuálnou obhliadkou dňa 8.7.2016. Potencionálni záujemcovia môžu svoje cenové ponuky zasielať na adresu spoločenstva  do 11.7.2016 do 16.00 hod. v zalepenej obálke s nápisom “ Výberové konanie, neotvárať „. Kontakt: 0905 481 722 alebo 0905… Viac »

Výberové konanie

Výbor UPS 033 01 Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber  drevnej hmoty v lokalite Dovalovo, odber prebierkovej drevnej hmoty v lokalite Michalovo, odber drevnej hmoty v lokalite Stará dolina. Obhliadka drevnej hmoty – individuálne. Termín  prijímania cenových ponúk je do 13.6.2016 do 14.00 hod.  Svoje ponuky zasielajte v zalepenej obálke s nápisom… Viac »

Predĺženie

Výbor UPS  033 01 Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo predlžuje  termín obhliadky a zasielanie cenových ponúk posledného výberového konania  do 26.5.2016 do 12.00 hod. Termín a hodina  obhliadky po dohode s lesníčkou. Kontakt: 0903 636 853 Ostatné podmienky výberového konania zostávajú nezmenené.