Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty v lokalite: Dovalovo – Háj cca 350 m3, Dovalovo pri Belej (elektráreň) cca 67 m3, Michalovo pri koniarke cca 61 m3,v Starej doline sklad Sviniarčisko cca 290 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Cenové ponuky prosíme doručiť v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie –… Viac »

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty v lokalite Dovalovo Breh v objeme cca 109 m3 a v lokalite Stará dolina v objeme cca 60 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna v uvedených lokalitách. Cenové ponuky prosíme doručiť do 10.februára 2017 do 16,00 hod. do kancelárie UPS. Výbor UPS

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty v lokalite Dovalovo Breh v objeme cca  127 m3, v Starej doline – Nová dolina v objeme cca 131 m3 a na Letisku v objeme  148 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna na uvedených skladoch. Cenové ponuky prosíme doručiť do štvrtka 15.12.2016 do 16,00 hod…. Viac »

Výberové konanie na odber drevnej hmoty.

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty v lokalite Dovalovo-Háj v objeme cca 232 m3, lokalita Stará dolina – sklad Letisko gelba č.1 – cca  71 m3, č.2-120 m3,  č.3 – 63 m3, č.4- 38 m3, sklad Sviniarčisko gelba č.5- 68m3,  č.6-19 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna na odbernom mieste. Záujemcovia… Viac »

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty v lokalite Dovalovo Háj – cca 140 m3 a Dovalovo Breh cca 160m3. Obhliadka drevnej hmoty je idividuálna  na odbernom mieste. Záujemcovia o túto drevnú hmotu môžu svoje cenové ponuky predložiť v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie  – neotvárať“ do utorka 20.9.2016 do 17,00… Viac »

Výberové konanie na odber drevnej hmoty

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty z lokality Lipt. Porúbka -Michalovo v objeme cca 66 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna na odbernom mieste. Záujemcovia o túto drevnú hmotu môžu svoje cenové ponuky predložiť v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie  – neotvárať“ do utorka 13.9.2016 do  18,00 hod. do schránky… Viac »

Zasadnutie zhromaždenia.

Výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva v Dovalove zvoláva zasadnutie zhromaždenia, ktoré sa uskutoční dňa 24.septembra 2016 o 9,00 hodine vo veľkej zasadačke KD v Dovalove s prezentáciou od 7,30 hod. do 9,00 hod.  

Výberové konanie na odber drevnej hmoty

  Výbor UPS vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty v lokalite Michalovo cca 75 m3 , v Starej doline- Sviniarčisko cca 100m3. Obhliadku drevnej hmoty môžete uskutočniť individuálne.Bližšie informácie o obhliadke  získate na tel. čísle 0905 481 722 – predseda UPS. Obálky s cenovými ponukami s označením  “ Výberové konanie – neotvárať “ prosíme… Viac »

Výzva k spoluvlastníkom

Výbor UPS m.č. Dovalovo 033 01 Liptovský Hrádok žiada spoluvlastníkov, poprípade budúcich spoluvlastníkov, ktorých právni predchodcovia zomreli a požiadali o reštitúcie v rokoch 1994- 96, aby do 08.08. 2016 predložili na UPS m.č. Dovalovo 033 01  Lipt. Hrádok, kontaktná osoba  Mgr. Kaincová  09018 128 550 : a/ prvú stranu dedičského rozhodnutia  po právnom predchodcovi, kde… Viac »

Výberové konanie

Výbor UPS 033 01 Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty v lokalite Stará dolina s individuálnou obhliadkou dňa 8.7.2016. Potencionálni záujemcovia môžu svoje cenové ponuky zasielať na adresu spoločenstva  do 11.7.2016 do 16.00 hod. v zalepenej obálke s nápisom “ Výberové konanie, neotvárať „. Kontakt: 0905 481 722 alebo 0905… Viac »