Výberové konanie

Výbor UPS 033 01 Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo vypisuje výberové konanie: – na lokalitu Michalovo- prebierková hmota do 50 rokov. Obhliadka drevnej hmoty sa uskutoční 16.3.2016 o 9.00 hod. a o 11.00 hod. so zrazom účastníkov  pri kríži. Potencionálni záujemcovia môžu svoje cenové ponuky predložiť v zatvorenej obálke s nápisom “ Výberové konanie neotvárať“ do… Viac »

Výberové konanie

UPS 033 01 Liptovský Hrádok m. č. Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber  drevnej hmoty v lokalite Stará dolina spojené s individuálnou obhliadkou na sklade. Potencionálni uchádzači o odber drevnej hmoty môžu svoje cenové ponuky zasielať do 29.2.2016 do 12.00 hod. na horeuvedenú adresu  v uzatvorenej obálke s nápisom : „Výberové konanie“ neotvárať. Kontaktná adresa:… Viac »

Výberové konanie

Výbor UPS  033 01 Liptovský Hrádok m. č. Dovalovo vypisuje výberové konanie na ťažbu kalamitnej drevnej hmoty v lokalite Michalovo k.ú. Liptovská Porúbka porast č.102 a, v lokalite Stará dolina k.ú. Kráľova Lehota v poraste č. 346 b, c s individuálnou obhliadkou uvedených porastov. Cenové ponuky zasielajte na horeuvedenú adresu v zatvorenej obálke s názvom… Viac »

Výberové konanie

UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty v lokalite Stará dolina spojené s individuálnou obhliadkou. Záujemcovia o drevnú hmotu sa môžu prihlásiť do utorka 2.2.2016 do 17,00 hod.. Cenové ponuky môžete doručiť do schránky UPS Dovalovo v Kultúrnom dome Dovalovo v uzatvorenej obálke  s nápisom „Výberové konanie NEOTVÁRAŤ“. Kontakt: hospodár UPS Jurčo Ján… Viac »

Výberové konanie

Výbor UPS  033 01 Liptovský Hrádok  m. č. Dovalovo vypisuje výberové konanie na ťažbu kalamitnej drevnej hmoty v poraste č. 346 B,C v lokalite Stará dolina k. ú. Kráľova Lehota a na ťažbu kalamitnej náhodnej rubnej drevnej hmoty v poraste č.102 A v lokalite Michalovo  k.ú. Liptovská Porúbka. Potencionálni záujemcovia sa môžu prihlásiť do 1.2.2016 … Viac »

Výberové konanie

Výbor UPS 033 01 Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo vyhlasuje výberové konanie na ťažbu prebierkovej drevnej hmoty v  lokalite Michalovo v porastoch č. 138a2,138a3,138a4. Potencionálni záujemcovia  sa môžu prihlásiť na horeuvedenú adresu do 20.01.2016 do 16.00 hod. Svoju cenovú ponuku v zalepenej obálke s nápisom „výberové konanie, neotvárať“ zašlite alebo vhoďte do poštovej schránky UPS, ktorá… Viac »

Blahoželanie

Posledné mesiace roku 2015 nám nepridali na nálade, pretože obloha sa neustále na nás mračí. Preto príjmite teplé a srdečné slovo s prianím všetkého dobrého, zdravia, šťastia v osobnom živote  od výboru UPS m.č. Dovalovo všetci tí naši členovia, ktorí  v spomínaných mesiacoch oslávili narodeniny alebo meniny. Zároveň venujme tichú spomienku na tých, ktorí opustili… Viac »

Výberové konanie

Výbor UPS Liptovský Hrádok m. č. Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty  spojené s individuálnou obhliadkou v lokalite Breh, Háj k. ú. Dovalovo, lokalite  Stará dolina a lokalite Michalovo. Záujemcovia o drevnú hmotu sa môžu  prihlásiť do 15.12.2015 do 18.00hod. Cenové ponuky môžete zasielať v zatvorenej obálke s nápisom“Výberové konanie, neotvárať“. Obálku vhoďte… Viac »

Nové výberové konanie

Výbor UPS 033 01 Liptovský Hrádok m. č. Dovalovo vypisuje  nové výberové konanie  na odber drevnej hmoty  v lokalite Háj k. ú. Dovalovo. Potencionálni záujemcovia o odber drevnej hmoty môžu zasielať svoje cenové ponuky do 09.12.2015 do 24.00 hod. v uzatvorenej obálke s nápisom “ Výberové konanie, neotvárať“.  Cenové ponuky môžu vhodiť do poštovej schránky… Viac »

Predaj drevnej hmoty

UPS Dovalovo oznamuje, že dňa 3.12.2015 t.j. štvrtok o 13,00 hod. sa uskutoční predaj drevnej hmoty – licitácia v k.ú. Dovalovo – na OM Háj.