Úprava stanov

Výbor Ups Dovalovo pripravuje zmeny stanov, ktoré budú predložené na najbližšom zhromaždení