Členovia

Výbor UPS

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku – predseda výboru 

Menovanie do výboru UPS : Jana Stupková

 

Rímskokatolícka cirkev farnosť Dovalovo 

Splnomocnenie do výboru: Branislav Stánok-člen výboru

 

Ing. Ivana Cibulová – členka výboru

Viera Boďová – členka výboru

 

Dozorná rada

Predseda dozornej rady: Jaroslav Surovček

Členovia dozornej rady: Ing. Miroslava Bukovičová

                                         Ing. Juraj Gašperík CSc

 

 

Odborný lesný hospodár:  Ing. Róbert Gombárik