Členovia

Výbor UPS

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku – Menovanie do výboru UPS : Jana Stupková

Rímskokatolícka cirkev farnosť Dovalovo –  Splnomocnenie do výboru: Branislav Stánok

Ing. Ivana Cibulová

Dozorná rada

Predseda dozornej rady: Ing. Juraj Gašperík  CSc

Členovia dozornej rady: Ing. Miroslava Bukovičová

 

 

Odborný lesný hospodár: Ing. Róbert Gombárik