Novinky

najnovšie informácie o dianí v našom spoločenstve

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty  v lokalite Dovalovo sklad pri boroviciach smer Lipt. Kokava  v objeme cca 130 m3, v Starej doline sklad na Sviniarčisku v objeme cca 380 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Cenové ponuky...

preèítajte si viac

Výberové konanie

Výbor UPS vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty z lokality Dovalovo - Háj. Drevná hmota sa nachádza pri asfaltovej ceste v Háji v objeme  72,69 m3, pri plechovej búde gelba 2,3,4,5,  v celkovom objeme 179,28 m3, a  gelba B v objeme 53,31 m3, na Vlčej...

preèítajte si viac

Zasadnutie zhromaždenia

Urbárske pozemkové spoločenstvo Dovalovo oznamuje svojim spoluvlastníkom, že zasadnutie zhromaždenia sa uskutoční dňa 22. júna 2019 o 9,00 hod. vo veľkej zasadačke KD v Dovalove so začiatkom prezentácie od 7,30 hod. do 9,00 hod. Výbor UPS

preèítajte si viac