Novinky

najnovšie informácie o dianí v našom spoločenstve

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty v lokalite Kráľova Lehota - Stará dolina v objeme cca 300 m3, Lipt. Porúbka-Michalovo v objeme cca 200 m3 a v Dovalove v objeme cca 200 m3. Cenové ponuky je možné doručiť do pondelka 7.8.2017 do 16,00...

preèítajte si viac

Čísla účtov – nahlásenie

Výbor UPS Dovalovo prosí svojich spoluvlastníkov, aby  nám čo v najkratšom čase poskytli čísla účtov pre výplatu podielov zo zisku. V prípade nedoručenia čísel účtov, tieto podiely Vám budú zaslané v neskoršom termíne. Jana Stupková-predsedníčka...

preèítajte si viac

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite Stará dolina - sklad Sviniarčisko v objeme cca 106 m3 a v Novej doline v objeme cca 145 m3. Cenové ponuky je potrebné doručiť do stredy 5.7.2017 do 16,00 hod. do kancelárie UPS alebo do...

preèítajte si viac

Výberové konanie

Výbor USP Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite Stará dolina - sklad Sviniarčisko v objeme cca 120 m3, v Michalove - sklad pri rampe v objeme cca 100 m3 a sklad nad Havraňou v objeme cca 100 m3. Cenové ponuky prosíme doručiť do stredy...

preèítajte si viac