Novinky

najnovšie informácie o dianí v našom spoločenstve

Zasadnutie zhromaždenia

Urbárske pozemkové spoločenstvo Dovalovo oznamuje svojim spoluvlastníkom, že zasadnutie zhromaždenia sa uskutoční dňa 24.11.2018 o 10,00 hod. vo veľkej zasadačke KD v Dovalove so začiatkom prezentácie od 8,30 do  9,30 hodiny. Stupková Jana

preèítajte si viac

Zasadnutie zhromaždenia

Výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva v Dovalove oznamuje svojim spoluvlastníkom, že zasadnutie zhromaždenia sa uskutoční dňa 30. septembra 2018 o 14,00 hod.,  v zasadačke Kultúrneho domu v Dovalove s prezentáciou  od 13,00 hod. Výbor UPS

preèítajte si viac

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite Stará dolina -  cesta na zákrute v objeme 45,08 m3, pri senníku 148,73 m3,  sklad Gliaň v objeme 122,78 m3 čerstvej hmoty a  49,38 m3 suchárovej hmoty, lokalita Dovalovo Háj - Vlčia jama...

preèítajte si viac

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty z lokality Michalovo - sklad Havrania: čerstvá hmota v objeme 93,73 m3, prebierková hmota v objeme 32,14 m3,  sklad na zákrute nad Havraňou 96,59 m3,  v Starej doline:  nad chatou 46,97 m3,  pod...

preèítajte si viac