Novinky

najnovšie informácie o dianí v našom spoločenstve

Výberové konanie

Výbor UPS v  Dovalove vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty z lokality Liptovská Porúbka - Michalovo sklad Havrania v množstve cca 200 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Obálky s cenovou ponukou je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s nápisom...

preèítajte si viac

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty v lokalite Kráľova Lehota - Stará dolina v objeme cca 300 m3, Lipt. Porúbka-Michalovo v objeme cca 200 m3 a v Dovalove v objeme cca 200 m3. Cenové ponuky je možné doručiť do pondelka 7.8.2017 do 16,00...

preèítajte si viac

Čísla účtov – nahlásenie

Výbor UPS Dovalovo prosí svojich spoluvlastníkov, aby  nám čo v najkratšom čase poskytli čísla účtov pre výplatu podielov zo zisku. V prípade nedoručenia čísel účtov, tieto podiely Vám budú zaslané v neskoršom termíne. Jana Stupková-predsedníčka...

preèítajte si viac

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite Stará dolina - sklad Sviniarčisko v objeme cca 106 m3 a v Novej doline v objeme cca 145 m3. Cenové ponuky je potrebné doručiť do stredy 5.7.2017 do 16,00 hod. do kancelárie UPS alebo do...

preèítajte si viac