Novinky

najnovšie informácie o dianí v našom spoločenstve

Výberové konanie

Výbor UPS  Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite : Michalovo pri Koniarke cca 250m3,  Stará dolina sklad Sviniarčisko 212,56 m3,  Nová Dolina  96,72 m3, Letisko 33,26 m3,  nad Prieslopom 63,87 m3. Obhliadka drevnej hmoty je...

preèítajte si viac

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite: Dovalovo Háj - pri ceste v objeme 195,39 m3 pri plecháči 288,89 m3, Michalovo pri chatách 102,81 m3, pri senníku 33,69 m3, pri betónovom priepuste 37,79 m3, na Havranej  98,33 m3 a nad...

preèítajte si viac

Zhromaždenie

Výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva v Dovalove oznamuje, že zasadnutie zhromaždenia sa uskutoční dňa 19. mája 2018 o 9,00 hodine vo veľkej zasadačke Kultúrneho domu v Dovalove s prezentáciou od 7,00 hodiny. Výbor UPS

preèítajte si viac

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty v lokalite Stará dolina sklad Sviniarčisko v objeme 117,53 m3,  Dovalovo-Červený kút v objeme 76,45 m3,  Dovalovo  MVE 106,86 m3,  Dovalovo Háj v objeme 334,82 m3, Dovalovo smer Lipt. Kokava  790,93...

preèítajte si viac