Novinky

najnovšie informácie o dianí v našom spoločenstve

Novinky

Výberové konanie

Výbor USP Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite Stará dolina - sklad Sviniarčisko v objeme cca 120 m3, v Michalove - sklad pri rampe v objeme cca 100 m3 a sklad nad Havraňou v objeme cca 100 m3. Cenové ponuky prosíme doručiť do stredy...

preèítajte si viac

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty z lokality Michalovo - sklad Havrania v objeme cca 300 m3.  Cenové ponuky je potrebné doručiť do kancelárie UPS, prípadne do poštovej schránky do utorka 23.5.2017 do 16,00 hod. v uzatvorenej obálke...

preèítajte si viac

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite  Stará dolina sklad Nová dolina v objeme cca 200 m3 a v lokalite Liptovská Porúbka - Michalovo v objeme cca 90m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Cenové ponuky prosíme doručiť...

preèítajte si viac

Zasadnutie zhromaždenia

Výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva v Dovalove zvoláva zasadnutie zhromaždenia, ktoré sa uskutoční 30. apríla 2017 o 14,00 hodine vo veľkej zasedačke KD v  Dovalove s prezentáciou od 12,30 hodine.

preèítajte si viac