Novinky

najnovšie informácie o dianí v našom spoločenstve

Výberové konanie 20.8.2015

Výbor UPS  033 01 Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty  v lokalite Kráľová Lehota - Letisko. Termín uzávierky prihlášok je do 20.8.2015 do 24. 00 hod. Svoje ponuky zasielajte na adresu UPS  03301 Liptovský Hrádok m. č....

preèítajte si viac

Pestevné práce 17.8.2015

Pestevné práce, Výbor UPS 033 01 Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo vypisuje pre firmy alebo pracovné skupiny výberové konanie na pestevné práce (výžin). Svoje ponuky zasielajte do 17.8.2015 do 16.00 hod. na adresu UPS 033 01 Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo  v uzatvorenej...

preèítajte si viac

Výberové konanie 17.8.2015

Výberové konanie  Výbor UPS 033 01Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty v lokalite Michalovo. Termín uzávierky výberového konania je do 17.8.2015 do 16.00 hod. Svoje ponuky zasielajte  v uzatvorenej obálke na adresu  UPS 033...

preèítajte si viac

Výberové konanie 17.7.2015

Výberové konanie,Výbor UPS 033 01 Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo vyhlasuje výberové konanie  na odpredaj 195 m3 drevnej hmoty v lokalite Michalovo k. ú. Liptovská Porúbka. Cenové ponuky môžete zasielať do 17.7.2015 do 18.00hod.  na adresu Urbárske pozemkové...

preèítajte si viac