Novinky

Korešpodenčná valná hromada

Vážení spolupodielnici, výbor UPS a Dozorná rada UPS si Vás dovoľujú oboznámiť s výsledkami korešpodenčnej valnej hromady, ktorá bola ukončená dňa 26.9.2020. Po sčítaní hlasov bola spísaná zápisnica a uznesenie, ktoré uverejňujeme na webovej stránke v plnom...

preèítajte si viac

Oznam

Vážení spoluobčania, vzhľadom k tomu, že boli osadené zákazové dopravné značky na pozemky UPS Dovalovo, vstup je povolený len na základe písomnej povolenky, ktorú si môžete zakúpiť v kancelárii UPS. V prípade, že si povolenku nezakúpite, bude ŠPZ Vášho auta odfotená a...

preèítajte si viac

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite  Kráľova Lehota - Stará dolina  sklad Sviniarčisko. Gelba B1 cca 84 m3, gelba B2 cca 36 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Cenové ponuky prosíme doručiť do pondelka...

preèítajte si viac

Urbárske pozemkové spoločenstvo
Dovalovo

ups@upsdovalovo.sk

Dovalovo 274, 033 01 Liptovský Hrádok

„Kto sadí stromy, miluje nielen seba, ale aj druhých.“

—  Thomas Fuller

Galéria

Galéria

Galéria

Úvodné slová

Starí ľudia kedysi nedovolili vstúpiť a bezcieľne blúdiť lúkou, kde kvitlo rôzne kvieťa. Do lesa vždy vstupovali ” s pokorou v srdci” pred velikánmi, ktorí v lete prinášajú príjemný chládok a v zime boli a sú zásobárňou dreva. Pretože verili, že: ” Drevo bolo, je a bude biele zlato pre nás, pre všetkých, pre Dovalovcov.”

Skutočne, aj keď takéto tvrdenie sa bude niekomu zdať staromódne, človek je od svojho narodenia spätý s drevom. V kolíske počúval prvý šum stromov, drevenou lyžicou načiahal skromnú “stravu”, v podobe štíhlych májov a briezok oslavoval príchod leta, aby napokon odišiel spätý s drevom.

Dnešná moderná doba je preplnená prístrojmi, výrobkami, ktoré uľahčujú ľudský život, takže človek akoby zabudol na starodávnu múdrosť svojich predkov , nevšíma si les. Avšak stačí “trochu alergie, ťažšie dýchanie a opäť hľadáme pomoc v lese, medzi storočnými lekármi, ktorí nám navrátia pokoj a mier do duše bez jedinej výčitky.”

Vytvoriť moderné, efektívne a ekonomicky prosperujúce pozemkové spoločenstvo, ktoré by bolo prospešné nielen vlastníkom, ale aj celej spoločnosti je hlavným cieľom Urbárske pozemkového spoločenstva Liptovský Hrádok, m.č. Dovalovo.

Les

  • ako zdroj zdravia
  • ako zdroj ekonomického rastu každého spoločenstva (podniku)
  • ako zdroj pomoci a blahobytu pre každého majiteľa