Novinky

Výberové konanie 17.7.2015

Výberové konanie,Výbor UPS 033 01 Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo vyhlasuje výberové konanie  na odpredaj 195 m3 drevnej hmoty v lokalite Michalovo k. ú. Liptovská Porúbka. Cenové ponuky môžete zasielať do 17.7.2015 do 18.00hod.  na adresu Urbárske pozemkové...

preèítajte si viac

ROEP LV 1773

LV 1773.Vážení spolupodielnici, po skončení ROEPu v Liptovskom Hrádku vzniklo nové LV ( list vlastníctva) č. 1773 v kat. území Liptovský Hrádok. Na ňom sa nachádzajú žijúci vlastníci bývalej  vl. č. 10, ako aj tí vlastníci, ktorí počas trvania ROEPu zomreli a dedičské...

preèítajte si viac

Výberové konanie 25.6.2015

Výberové konanie Vážení spoluvlastníci, výbor UPS m.č. Dovalovo vypisuje výberové konanie na tvorbu geometrického plánu  v kat. území Dovalovo lokalita Háj. Termín uzávierky prihlášok je 25.6.2015. Svoju  cenovú ponuku zašlite na adresu UPS  033 01 Liptovský Hrádok...

preèítajte si viac

Urbárske pozemkové spoločenstvo
Dovalovo

ups@upsdovalovo.sk

Dovalovo 274, 033 01 Liptovský Hrádok

„Kto sadí stromy, miluje nielen seba, ale aj druhých.“

—  Thomas Fuller

Galéria

Galéria

Galéria

Úvodné slová

Starí ľudia kedysi nedovolili vstúpiť a bezcieľne blúdiť lúkou, kde kvitlo rôzne kvieťa. Do lesa vždy vstupovali ” s pokorou v srdci” pred velikánmi, ktorí v lete prinášajú príjemný chládok a v zime boli a sú zásobárňou dreva. Pretože verili, že: ” Drevo bolo, je a bude biele zlato pre nás, pre všetkých, pre Dovalovcov.”

Skutočne, aj keď takéto tvrdenie sa bude niekomu zdať staromódne, človek je od svojho narodenia spätý s drevom. V kolíske počúval prvý šum stromov, drevenou lyžicou načiahal skromnú “stravu”, v podobe štíhlych májov a briezok oslavoval príchod leta, aby napokon odišiel spätý s drevom.

Dnešná moderná doba je preplnená prístrojmi, výrobkami, ktoré uľahčujú ľudský život, takže človek akoby zabudol na starodávnu múdrosť svojich predkov , nevšíma si les. Avšak stačí “trochu alergie, ťažšie dýchanie a opäť hľadáme pomoc v lese, medzi storočnými lekármi, ktorí nám navrátia pokoj a mier do duše bez jedinej výčitky.”

Vytvoriť moderné, efektívne a ekonomicky prosperujúce pozemkové spoločenstvo, ktoré by bolo prospešné nielen vlastníkom, ale aj celej spoločnosti je hlavným cieľom Urbárske pozemkového spoločenstva Liptovský Hrádok, m.č. Dovalovo.

Les

  • ako zdroj zdravia
  • ako zdroj ekonomického rastu každého spoločenstva (podniku)
  • ako zdroj pomoci a blahobytu pre každého majiteľa