Členovia

Výbor UPS

Členovia

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku

Predseda výboru

Členovia

Jana Stupková

Menovanie do výboru UPS

Členovia

Rímskokatolícka cirkev farnosť Dovalovo

Členovia

Branislav Stánok

člen výboru

Členovia

Ing. Ivana Cibulová

členka výboru

Členovia

Viera Boďová

členka výboru

Dozorná rada

Členovia

Predseda dozornej rady:

Jaroslav Surovček

Členovia

Členovia dozornej rady:

Ing. Miroslava Bukovičová
Ing. Juraj Gašperík CSc

Členovia

Odborný lesný hospodár:

Ing. Róbert Gombárik

Členovia