Členovia

Výbor UPS

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku

Predseda výboru

Jana Stupková

Menovanie do výboru UPS

Rímskokatolícka cirkev farnosť Dovalovo

Branislav Stánok

člen výboru

Ing. Ivana Cibulová

členka výboru

Viera Boďová

členka výboru

Dozorná rada

Predseda dozornej rady:

Jaroslav Surovček

Členovia dozornej rady:

Ing. Miroslava Bukovičová
Ing. Juraj Gašperík CSc

Odborný lesný hospodár:

Ing. Róbert Gombárik