Členovia

Výbor UPS

p. Viera Boďová

Predseda výboru

Cirkevný zbor ECAV v Dovalove

Splnomocnenec p. Jana Stupková

Rímskokatolícka cirkev farnosť Dovalovo

Splnomocnenec p. Ján Ševčík

Dozorná rada

Predseda dozornej rady:

Jaroslav Surovček

Členovia dozornej rady:

RD Dovalovo – splnomocnenec p. Ján Jurčo st.
Ing. Juraj Gašperík CSc

Odborný lesný hospodár:

Ján Pavlík
Dominik Lištvan