Členovia

Výbor UPS

Predseda výboru

Viera Boďová

Členovia výboru

Jana Stupková
Michal Hapčo

Dozorná rada

Predseda dozornej rady:

Ing. Ľubomír Bendík

Členovia dozornej rady:

Rímskokatolícka cirkev Dovalovo (splnomocnenec Mgr. Ľubica Pecková)

Odborný lesný hospodár:

Ján Pavlík
Dominik Lištvan, lesník