Členovia

Výbor UPS

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku

Predseda výboru

Jana Stupková

Menovanie do výboru UPS

Rímskokatolícka cirkev farnosť Dovalovo

Splnomocnenec p. Jána Ševčíka

Viera Boďová

členka výboru

Dozorná rada

Predseda dozornej rady:

Jaroslav Surovček

Členovia dozornej rady:

RD Dovalovo
Ing. Juraj Gašperík CSc

Odborný lesný hospodár:

Ing. Róbert Gombárik