História

Vznik spoločenstva

 

Prvé zápisy v PKN vložkách sa datujú od roku 1888 až 1896.

Prvé zapísané mená v PKN vl. č. 10; 197 katastrálne územie Dovalovo z roku 1893 sú Veverica Kropács Mihúly, Veverica Kropácz Maria a Veverica Kropács Joszef v maďarčine.

Prvý človek, ktorý bol zapísaný ako hlava urbarialistov bol p. Gustáv Gašperík roku 1906.

1900-1950

Názov spoločenstva

Spoločenstvo bývalých urbarialistov v Dovalove

1950-1991

  • pasienky spravovalo Roľnícke družstvo Dovalovo

  • les pod správou Štátnych lesov.

1991

Urbársky spolok Dovalovo

Obnovená činnosť spolku s názvom Urbársky spolok Dovalovo

1991-1992

Predseda spolku

p. Milan Petráško.

1992-1998

Predseda spolku

p. Ján Jurčo

1996

Zmluva o založení UPS

Zmluva o založení Urbárskeho pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo.(13.2.1996)

1998-2014

Predseda spolku

 p. Jaroslav Papaj

2014-súčasnosť

Predseda spolku

p. Jana Stupková.