Novinky

najnovšie informácie o dianí v našom spoločenstve

Výplata podielov

Vážení spolupodielnici, Výbor UPS na svojom zasadnutí dňa 5.10.2020 rozhodol o schválenej výplate podielov zo zisku za rok 2012 a2019 v termíne do 31.10.2020. Vzhľadom na vzniknutú situáciu s pandémiou COVID 1 a po konzultácii s dozornou radou výbor rozhodol, že...

preèítajte si viac

Korešpodenčná valná hromada

Vážení spolupodielnici, výbor UPS a Dozorná rada UPS si Vás dovoľujú oboznámiť s výsledkami korešpodenčnej valnej hromady, ktorá bola ukončená dňa 26.9.2020. Po sčítaní hlasov bola spísaná zápisnica a uznesenie, ktoré uverejňujeme na webovej stránke v plnom...

preèítajte si viac

Oznam

Vážení spoluobčania, vzhľadom k tomu, že boli osadené zákazové dopravné značky na pozemky UPS Dovalovo, vstup je povolený len na základe písomnej povolenky, ktorú si môžete zakúpiť v kancelárii UPS. V prípade, že si povolenku nezakúpite, bude ŠPZ Vášho auta odfotená a...

preèítajte si viac