Novinky

najnovšie informácie o dianí v našom spoločenstve

Pozvánka na zasadnutie

             Výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva v Dovalove  zvoláva  zasadnutie zhromaždenia, ktoré sa uskutoční  dňa 16.12.2023 o 9,00 hodine vo veľkej zasadačke KD Dovalovo s prezentáciou od 7,30 do 9,00 hodiny. Ak by valné zhromaždenie nebolo...

preèítajte si viac

Výzva

Vážení podielnici, dovoľte mi, aby som Vás z postu predsedníčky UPS ( aj keď už vzhľadom na vzniknuté okolnosti týkajúce sa neuznášania schopnosti posledného valného zhromaždenia) bez mandátu, oslovila ohľadom účasti na ďalšom, v poradí už štvrtom zasadnutí valného...

preèítajte si viac

Výberové konanie na funkciu lesníka

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na pozíciu „lesníka“, ktoré sa uskutoční dňa 15.6.2023 o17:00 hod. Požadované predpoklady:  lesnícke vzdelanie prax v obore mi. 5 rokov vlastná živnosť nástup 1.7.2023 Prihlášky na pozíciu lesníka prosíme zaslať na...

preèítajte si viac