Novinky

najnovšie informácie o dianí v našom spoločenstve

Trochu z histórie dovalovského urbáru

Vážení podielnici, ak som sa rozhodla uverejniť tento príspevok, je to  hlavne zásluhou pána J., bývalého člena predsedníctva UPS.  Hlavne jeho neoprávnená kritika, osočovanie , neraz aj vyhrážky členkám výboru , to všetko spojené s  podávaním trestných oznámení, ma...

preèítajte si viac

Zápis z konania zasadnutia

Zápis z konania zasadnutia výboru, dozornej rady, štatutárov a hostí za účelom riešenia otázky činnosti dozornej rady, nájomnej zmluvy s RD Dovalovo a vykonania kontroly zo zasadnutia výboru UPS Dovalovo konaného dňa 07.01.2022 v kancelárii UPS Dovalovo od 14.00 hod....

preèítajte si viac