Vážení podielnici,

výbor UPS Dovalovo Vám touto cestou oznamuje , že výplata podielov prebehne do konca augusta.
Z dôvodu zvyšujúcich sa poplatkov , či už poštovných poukážok, alebo výberu peňazí z banky podiely zo zisku budú vyplácané

len formou úhrady na účet

Preto prosíme vlastníkov, ktorí či už zmenili čísla účtov alebo číslo účtu ešte neposkytli, aby tak urobili v čo najkratšom čase.

Ďakujeme

výbor UPS