Vážení podielnici,

ak som sa rozhodla uverejniť tento príspevok, je to  hlavne zásluhou pána J., bývalého člena predsedníctva UPS.  Hlavne jeho neoprávnená kritika, osočovanie , neraz aj vyhrážky členkám výboru , to všetko spojené s  podávaním trestných oznámení, ma primälo k tomu, aby som ako členka výboru zverejnila niekoľko informácií na základe preštudovania všetkých zápisníc z výboru a valných zhromaždení od roku 1993, kedy sa práve tento pán stal predsedom UPS. Človek by si myslel , že pod jeho vedením bolo všetko úplne v poriadku, pretože podľa mňa, len človek s čistým štítom by si mal dovoliť takéto veci. No podľa mňa to nebolo tak, čo v konečnom dôsledku môžete posúdiť po prečítaní všetkých informácií. Zároveň  by som Vám však chcela podať aj svoje postrehy z histórie , kedy a ako sa urbársky spolok v Dovalove obnovoval. Tiež okolnosti,  ako sa do funkcie pán J. dostal a ako prebiehali všetky roky jeho pôsobenia v urbáre.

Som dcérou jedného z členov , ktorí sa v roku 1991 podieľali na tom, aby bola obnovená činnosť Urbárskeho spolku v Dovalove, a tiež  jeho prvého predsedu, ktorý pôsobil vo funkcii v rokoch 1991 – 1992.  Urbár sa preto zapísal do životov celej našej  rodiny. Najprv to boli stretnutia  u nás doma, neskôr v dome mojich starých rodičov – u Kompišov, kde bola  prvá kancelária obnoveného urbáru.  Z tejto doby sa mi vryl do pamäti obraz  pána J.,  ako  obyčajného elektrikára, opretého o akumulačku, ktorú chodil opravovať do predajne Kniha , kde moja mamina  pracovala ako vedúca .Urbár sa pomaly rozbiehal a postupom času bol pán J. u nás doma čoraz častejšie. Možno to súviselo aj s tým, že ocino si uvedomoval, že dobre nevidí a začal rozmýšľať nad svojím zástupcom na poste predsedu. Pán J.  sa pripájal a ocino nadobúdal presvedčenie, že by ním mohol byť práve on. Keď sa to rozchýrilo, celá rodina bola svedkami toho, ako k nám prichádzali ľudia, ktorí tohto pána vykresľovali (po vlastných skúsenostiach) ako človeka, ktorý na tú pozíciu nepatrí, ktorí prinášali dôkazy o jeho pôsobení , ktorí ho pomenovávali nie príliš lichotivými prívlastkami. Napriek tomuto všetkému ,mu môj otec  neskutočne a slepo veril. Pán J.  sa nakoniec ozaj dostal na pozíciu predsedu urbáru. Zo začiatku, možno sa snažil, no potom , ako si založil  s.r.o. – čku a stal sa zároveň odberateľom drevnej hmoty, sa všetko zmenilo. Celé ďalšie obdobie bolo jednou katastrofou a postupne sa o dovalovskom urbáre,  hovorilo nielen na Liptove, vedeli o ňom na súdoch hádam každej kategórie, od okresných až po najvyšší. Starší vlastníci si určite pamätajú valné zhromaždenia plné kriku, hádok a zahmlievania faktov, ktoré častokrát končili odchodom ľudí a neuznášania schopnosťou. Niektorí by si mohli pamätať, koľkokrát žiadali predložiť doklady, no neúspešne. Keby žili tí najväčší oponenti , vedeli by Vám porozprávať. Bolo to obdobie, kedy sa v podstate na základe káuz, nespokojnosti vlastníkov a sťažností  vytvárali základy nedôvery v členov výboru, ktoré trvajú až dodnes a kedy si aj už nebohý ocino uvedomil, že by sa všetkým, ktorí ho prišli varovať pred osobou pána J., mal verejne ospravedlniť.

Mnohí z Vás si určite povedia, že netreba vyťahovať minulosť a je potrebné urobiť za tým obdobím hrubú čiaru. Možno, len ak pán J.  použije vo svojej správe vetu , že tak, ako sa kradne teraz, tak sa ešte nekradlo, nie je iné východisko, než oboznámiť vlastníkov s niektorými údajmi z minulosti.

Údaje nie sú obviňovaním ani osočovaním. Sú spracované na základe zápisníc zo zasadnutí výboru a zamerané hlavne na to, čo nám, členom výboru UPS pán J.  vyčíta. Iba po ich prečítaní môžete posúdiť , či má ozaj pravdu.

Z čoho nás teda  obviňuje ? Zhrniem to v bodoch.

1./  Výberové konanie  na odber drevnej hmoty – obvinenie terajšieho výboru z uprednostnenia jedného odberateľa, z korupcie, z nehájenia záujmov UPS a porušenia stanov.

Poďme teda k minulosti :

Od roku 1993 do roku 2003 podľa zápisníc prebehli len tri výberové konania na odber drevnej hmoty. Prvé je zaznamenané v Zápisnici 1 zo dňa 27.5.1997, kedy bola s odberateľom dreva  p. B. uzavretá KPZ . Pán B. zložil zábezpeku vo výške 100 000,- Sk.

Druhé je spomínané v Zápisnici 19 zo dňa 5.1.1998, kedy napriek tomu, že pán B. ponúkol lepšiu cenovú ponuku, uprednostnený bol pán J.  ako domáci odberateľ.

O treťom je zmienka v Zápisnici 47 zo dňa 26.2.2002, kde je spomínané, že výbor obdržal ponuky na ťažbu a kúpu dreva. / o aké ponuky šlo, nebolo konkretizované/

Takmer celé obdobie rokov 1993 – 2003 bol väčšinovým odberateľom drevnej hmoty pán J.. Aj keď Valné zhromaždenie v roku 2001 rázne odporučilo výberové konania na odber dreva, výbor v Zápisnici 23 zo dňa 27.1.2001 zaujal stanovisko, že nebude bezdôvodne meniť terajšieho odberateľa za niekoho nového, pretože doterajší odberateľ sa prejavil ako seriózny.

Tiež  by som chcela dať do pozornosti Cenník Lesov Slovenskej republiky, odštepný závod Liptovský Hrádok, ktorý bol súčasťou Zápisnice 16 zo dňa 5.11.2002. Porovnala som ceny s Kúpno – predajnou zmluvou pána J. zo Zápisnice 15 zo dňa22.10.2002 a ceny Lesov SR boli  vyššie, ako v jeho prípade. Ako sa teda hájili záujmy urbáru , keď napriek vyšším  cenovým ponukám bol uprednostnený jeden odberateľ? Vtedy to nebola  korupcia? Vtedy nedochádzalo k poškodeniu UPS a k porušeniu Stanov UPS?

Ak nám je vyčítaný  manipulačný poplatok, aj ten sa uvádzal už Zápisnici 13 zo dňa 5.10.1993 , kde:

 • cena dreva v tomto prípade bola 1 700,- Sk, náklady / súvisiace s odkôrnením: 150,-Sk/m3 , prepravou : 150,- Sk/m3, licenciou :50,- Sk/m3 , režijnými nákladmi – 50,-Sk/m3, 50,- Sk/m3 manipulácie + zisk/ vo výške 450,- Sk. Cena dreva v čistom bola teda 1 250,- Sk.

Pán J.  spomína vo svojej správe odvoz dreva p. B. do Poľska. V tomto prípade by som chcela podotknúť, že podľa zápisníc, nikdy nebola zverejnená cena drevnej hmoty, ktorú pán J. následne predával do Rakúska! Tak prečo sa poukazuje na iného?

2./ Výberové konanie na ťažbu dreva V zápisniciach z rokov 1993 – 2003 som nenašla zmienku o tom, že by sa nejaké výberové konanie na ťažbu uskutočnilo. Snáď za zmienku stoja údaje zo Zápisnice 13 zo dňa 30.7.1996, kedy bolo z Brehu a Hája vyťažené drevo v množstve 35,59 m3, ktoré vyťažili členovia výboru a toto bolo vyexpedované . Zároveň boli dohodnuté ceny za pracovné výkony k prevedeniu výplaty pracovníkom. Ceny za ťažbu, ani vyťažené drevo neboli uvádzané v žiadnej ďalšej zápisnici.

Podobná situácia sa uvádza v Zápisnici 8 zo dňa 2.6.1998 , kde sa výbor rozhodol spracovať vývraty v Brehu vlastnými pracovníkmi a drevo predať. / opäť sa nikde neuvádza množstvo dreva, cena za ťažbu, ani cena odpredaného dreva/

Posledný údaj mnou zistený týkajúci sa ťažby dreva je v Zápisnici 24 zo dňa 18.2.2002, kedy pán J.  informoval výbor, že ťažba v Brehu je s ťažobnou partiou dojednaná aj s cenou. / cena ťažby ani množstvo ťažby sa v ďalších zápisniciach neuvádza/. Tu sa naskytá otázka: O koľko finančných prostriedkov prišlo UPS za 10 rokov?

3./ Výdaj dreva                             

Ťažba a výdaj dreva v súčasnosti je zo strany pána J.  veľmi kritizovaný, takže si znova dovolím porovnávať.

V tomto prípade uvediem viac zaujímavých  prípadov zo zápisov zo zasadnutí výboru:

– Zápisnica 8 zo dňa2.8.1994 – pojednáva o tom, že je možnosť predaja bukového a smrekového dreva v cene 850,- za priestorový meter, ktoré treba naložiť pre švajčiarsku firmu – množstvo dreva sa nikde neuvádza

– Zápisnica 11 zo dňa 12.9.1995 – obsahuje informáciu, že od 1.1.1995 platí zásada merania dreva podľa rakúskej konsignácie. Došlo k nedodržaniu zmluvných podmienok týkajúcich sa dĺžky klátov a rozdiel v objeme 120 – 130m3 bol zlikvidovaný .

– Upozornenia zo strany OLH alebo dozornej rady týkajúce sa rozdielov v meraní kubatúry dreva ako v ťažbe, spracovaní a odvoze boli v zápisniciach uvádzané veľakrát . Spomeniem aspoň niektoré:

–  Zápisnica 11 zo dňa 12.9.1995

– Zápisnica 15 zo dňa 21.11.1995- chýba 148 m3

– Zápisnica 4 zo dňa 26.3.1996 , kde bola zvolaná schôdza na základe listu vlastníkov   predsedovi dozornej rady – zúčastnení sa zamerali na rozdiely v meraniach guľatiny v roku 1994 v objeme cca 301m3

Zápisnica 27 zo dňa18.2.1997- správa dozornej rady

ROKY 1994  1995 1996
ŤAŽBA 5232 m3 3718 m3 1694,38 m3
ODBYT 5253 m3 3480 m3 2214,46 m3
+21m3 – 238 m3 + 520,08 m3

Na tomto príklade môžete vidieť, ako sa robila evidencia ťažby a predaja.

Ako je možné, že sa predalo v roku 1996 o cca 500m3 viac, ako sa vyťažilo? Zápisnica 12 zo dňa 16.9.1997 – v tomto prípade by som uviedla len záver a konštatovanie inventúrnej komisie : Stav zásob sa zvyšuje na 267,08 m3, čo je rozdiel, ktorý v minulých obdobiach bol vykazovaný ako chýbajúci materiál, teraz sa javí ako prebytok.

O problémoch pri evidencii dreva sa hovorí aj v ďalších zápisniciach:

 • Zápisnica 42 zo dňa 22.1.2002
 • Zápisnica 20 zo dňa 20.12.2002
 • Zápisnica 21 zo dňa 7.1.2003

Po týchto zisteniach mi už nikto nenahovorí, že v časoch , keď odberal  drevo pán J. , bolo všetko v poriadku. Podľa mňa je  paradoxom,  že popri toľkých pochybeniach bol výborom považovaný za seriózneho odberateľa.

Síce sa podľa Zápisnice 4 zo dňa 26.3.1996 vzdal svojej funkcie predsedu ( dôvody sú spomínané v Zápisnica 5 zo dňa 30.3.1996) , pomerne rýchlo sa do nej vrátil.

Dôvody , ktoré uviedol, boli:

 • nedôvera, že ako súkromný podnikateľ je vo vedení UPS
 • nákup dreva aj od iných spoločenstiev
 • že nemôže byť konateľom – obmedzenie jeho činnosti
 • že podporuje nekalú súťaž
 •  neustála paľba kritiky, osobné osočovanie
 • stratné 2% ruší

4./ Nehospodárne nakladanie so zverenými finančnými prostriedkami Pán J.  sa vo svojej správe v návrhu opatrení sa zaoberal aj  odvolaním terajšej predsedníčky , pani S.  z pozície zástupcu ECAV z dôvodu nehospodárneho nakladania so zverenými finančnými prostriedkami.  Preto som vybrala zo zápisníc aj túto oblasť od roku 1993.

– Zápisnica 18 zo dňa 7.1.1994 – výbor odsúhlasil jednorazové odmeny na základe obratu vo výške cca 3 mil. Sk  členom výboru vo výške od 1 000,- Sk do 3 000,- Sk

– Zápisnica 19 zo dňa 18.1.1994 – na návrh pána J. zvýšenie odmien pre ďalších členov výboru vo výške 1 000,- Sk

– Zápisnica 2 zo dňa 17.5.1994 – schválená odmena účtovníkovi počas obdobia výsadby stromkov vo výške 3 000,- Sk mesačne

– Zápisnica 8 zo dňa2.8.1994 – výbor schválil vedenie podvojného účtovníctva pánom Š.

– Zápisnica 20 zo dňa 23.1.1994 – hovorí o tom, že na urbár prišli penále vo výške 541,- Sk za oneskorené odovzdanie dane zo mzdy, Výbor to vyhodnotil ako riziko z podnikania.

– Zápisnica 22 zo dňa 17.12.1996 – prináša hospodársky výsledok – strata 74 262,50Sk  zapríčinená nezaplatením faktúr, drevom na sklade a stratou kvality dreva

– Zápisnica 6 zo dňa 2.6. 1998 v bode 7 – účtovník informoval výbor o činnosti pána Š. , ktorý pre urbár spracováva podklady k ročnej uzávierke, že ho nemožno nájsť a údaje nie sú k dispozícii..

– Zápisnica 18 zo dňa 23.1.2001 K uzneseniu a návrhom z predchádzajúcej schôdze výbor súhlasí s rozdelením odmien členom výboru a dozornej rady v sume 60 000,- Sk

V tomto prípade mi nedalo a preštudovala som si zápisnicu z valného zhromaždenia z 25.3.2000, kde nebola uvedená žiadna zmienka o odsúhlasení odmien. Bolo tam len uvedené, že prítomní 2 členovia nesúhlasia s výplatou odmien členom výboru a dozornej rady za rok 1999. V uznesení z tejto schôdze sa však objavilo, že VZ schvaľuje zvýšenie hodinovej mzdy na 40,- Sk  a výšku odmeny členom výboru, dozornej rady a zmierovacej komisie za rok 1999, dopísané dodatočne 2000 + 2001. Už ste sa niekedy stretli s tým, že odmeny sa schvaľujú na ďalšie roky dopredu ? Ja nie.

Ďalšia schválená odmena bola za rok 2000 – 60 000,- Sk a rok 2001 50%.

V nasledujúcej zápisnici z VZ konaného dňa 17.3.2001 je tiež zaujímavý údaj. Na strane 9 je uvedené, aby sa nevyplácali odmeny vzhľadom k tomu, že za uznesenie hlasovalo 31 prítomných. Napriek tomu, bolo konštatované, že odmeny sú odsúhlasené. V bode 10 sa ale uvádza, že návrh uznesenia z dôvodov , že VZ nie je uznášania schopné, nebol predložený! Do pozornosti dávam, že vykázaný zisk za rok 2000 bol 5 386,40 Sk. ( odmeny ale boli vyplatené)

–  Zápisnica 38 zo dňa 20.11.2001– na základe daňovej kontroly roku 1997 je potrebné doplatiť 34 800,- SK

– Zápisnica 39 zo dňa 4.12.2001 –  K doplatku bola stanovená pokuta vo výške 20 000,- Sk

– Zápisnica 40 zo dňa 18.12.2001 – presný odpis textu

Výbor súhlasí s výplatou odmeny za prácu do výšky odsúhlasenej 50% zo 60 000,- Sk, t. j. že vyplatí 30 000,- Sk členom výboru, revíznej komisie a ostatným fukcionárom za rok 2001 z dôvodu dosiahnutého nízkeho hospodárskeho výsledku.“

Čítala som následne zápisnicu z valného zhromaždenia konaného 16.3.2002. Podľa správy účtovníka UPS vykazovalo stratu – 91 833,60 Sk. Opäť neprebehlo žiadne hlasovanie o odmenách, napriek tomu je v uznesení zapísané schválenie hodinovej mzdy na 50Sk/hod. a odmeny vo výške 30 000,- Sk

Podľa kontroly mzdových listov boli odmeny vyplatené v januári 2003 vo výške 49 185,-Sk.

Môže toto niekto považovať  za hospodárne nakladanie so zverenými finančnými prostriedkami? Je možné schváliť zvýšenie hodinovej mzdy pri strate?

Zaujímavé sú však aj ďalšie údaje z valného zhromaždenia z 12.10.2002 , kde sa zrazu vykazoval zisk 268 108,80 Sk. Za pol roka zisk cca 350 000 ? Tomu by uveril málokto.

Toto je len krátky sumár z toho, čo som sa dočítala v zápisniciach. Celkovú atmosféru dokresľujú ešte príspevky napr. Škodná v revíri, príspevok v Hospodárskych novinách, či listy a petície za odvolanie , ktoré kolovali dedinou poukazujúce na nekalé praktiky členov a štatutárov UPS.

Toto bol súhrn výpisov zo zápisníc do roku 2003, no pravdupovediac nedalo mi to a čítala som ďalej.

Niekto by možno chcel tvrdiť, že situácia v UPS  sa znormalizovala po nástupe nového výboru, no opak je pravdou. Pán J. podľa mňa síce zdiaľky, ale predsa  ťahal páčky a presadzoval si svoje. Nastal rok 2004 a opäť som sa mi do rúk dostalo niekoľko veľmi zaujímavých dokladov. Jedným z nich sú pripomienky k zápisnici z Valného zhromaždenia zo dňa 20.3. 2004, súčasťou ktorého je daňová výsledovka. V tomto prípade uvediem len tie najzaujímavejšie položky, aj s otázkami , prípadne konštatovaniami :

Inventúra – 815 752 Sk – z čoho pozostáva ?
Náklady na reprezentáciu – 19 104,80 Sk – vysoké
Nakúpené služby – 222 229,40 Sk – čo skrývajú?
Služby lesníka – 2 596 466,10 SK ????????(  realita cca 45 000,- Sk)
Daň z nehnuteľností – 11 803 Sk – akú nehnuteľnosť UPS vlastní?
O pokute vo výške 80 000,- Sk z daňového úradu za rok 2003 nie je zmienka
Mimoriadne výnosy – 44 969,90 Sk – z čoho?                                                                          Mimoriadne náklady – 44 247,20 Sk – na čo?

A vzápätí mi prišla pod ruku Inventúra účtov k 31.12.2004 – konkrétne účet 343, ktorý bude musieť byť riešený aj na Valnom zhromaždení. Dovolím si ho uverejniť .

1. / Bez analytiky + 4 018 207,09 Sk Obdobie vzniku ? Komentár: Prechod od p. Š
2./ 34310 + 60 142,60 Sk 1999/2000 Doriešiť
3./ 34319 – 543 545,20 Sk
4./ 34320 – 10 416,70 Sk
5./ 34323 – 568 511,90 Sk 1999/2000 Doriešiť
6./ 34398 + 136,30 Sk 1999/2000 Doriešiť
7./ 34399 + 1 190,40 Sk 1999/2000 Doriešiť
CELKOM               + 2 957 094,49 Sk    ( asi by bolo potrebné vysvetliť jednotlivé položky)

 

Opäť žiadne výberové konania na ťažbu, či odvoz drevnej hmoty. Poučenie neprišlo ani po Upozornení z OÚ – lesný odbor  na zistené nedostatky pri dodávkach dreva a jeho ciachovaní, ako o tom hovorí Zápisnica 5 zo dňa 26.5.2004.

Do roku 2005 sa spomínajú iba kúpno- predajné zmluvy od pána J.

Pokračovalo elektronické meranie podľa rakúskej, prípadne rumunskej konsignácie , ťažba a odvoz dreva podľa toho, koľko je vagónov je pristavených na železničnej stanici v Kráľovej Lehote , o čom hovorí  Zápisnica 8. z 26.7.2005.

Napriek tomu, že podľa Zápisnice z 15.12.2006 v bode 4  bol výborom odhlasovaný audit za posledné tri roky, nikdy k nemu nedošlo.

Situácia sa začala vyostrovať podľa zápisníc z roku 2007, konkrétne od č. 11. Vtedy opäť padla kalamita v Starej doline, Michalove aj Dovalove. Opäť prichádza do úvahy ako odberateľ drevnej hmoty pán J.

Zápisnica 14 z 24.9.2007 uvádza, že lesník pán  Z. dáva výpoveď bez udania dôvodu. Ťažobné skupiny sú platené podľa konsignácie zahraničného odberateľa ,čím sa vraj zamedzí strate na m3 a nesprávnemu meraniu.

Za zmienku stojí aj Zápisnica 32 zo dňa 6.5.2008 týkajúca sa kúpno- predajnej zmluvy pána J. Tu si dovolím  reprodukovať jeho prehlásenie  : „ KPZ na obdobie od 1.4.2008 do 30.6.2008 je nevýhodná tak pre neho, ako aj UPS. Odlišnosťou je manipulácia a rovnanie vlákniny a paliva v cene 80.- Sk. Odber drevnej guľatiny v množstve 8 000 m3 je veľký obchod, ktorý potrebuje zábezpeku drevnej guľatiny na zvyšné kvartály. Preto upravuje dátum platnosti zmluvy do 31.12.2008.

Akú zápezpeku  ponúkol  UPS ? Zábezpekou je jeho majetok, ktorý v prípade neúspechu pokryje  stratu !  Takéto vyjadrenie výboru stačilo a KPZ bola schválená a podpísaná predsedom a tajomníčkou.

A po tomto úkone začína znovu plejáda nezhôd aj vo výbore. Či to bolo všetko v poriadku ? Posúďte sami :

Zápisnica č. 38 zo dňa 25.7.2008

– od 1.7. do 7.7.2008 sa vyviezlo 18 vagónov do Rumunska, expedícia sa však zvýšila o 300,- Sk, čo je pre pána J. nerelevantné, ak sa mu nepodarí kontrakt s rakúskou firmou  v pôvodných cenách, uvažuje o ukončení odberu z UPS Dovalovo

– doteraz však odobral 7 000 m3, podľa zmluvy má odobrať 8 000 m3, čo do konca roka splní

– vysvetlil výboru, že pri spracovaní drevnej hmoty na výrezy dochádza k manipulačnej strate, ktorá za 15 rokov dosiahla rozdiel 2 000 m3

Zápisnica č. 39 zo dňa4.8.2008

 • tu pán J. vysvetľuje výboru , že od 1.1.2008 do 7.7. 2008 sa vyviezlo 105 vagónov, čo je cca 7 000 m3 a zostáva mu vyviesť ešte 1 000m3.
 • vrátil sa k dokumentu pána S. – OLH , ktorý vykázal stav zásob v objeme 4 217,00m3 . Podľa jeho mienky sklady neobsahujú takéto množstvo drevnej hmoty, čo je spôsobené  opäť manipulačnou stratou
 • podotkol tiež, že je nevýhodou keď je lesník a OLH jedna osoba ( lesník dal výpoveď)
 • odvoz v dĺžkach však odmieta

Situácia sa neustále vyhrocovala a pristupovalo sa k oznámeniam na vyššie kontrolné orgány, o čom svedčí:           Zápisnica č.40 z 1.9.2008 , ktorej prílohu tvorí Stanovisko Obvodného lesného úradu v Liptovskom Mikuláši, ktorý skonštatoval, že došlo k závažnému porušeniu zákona o lesoch a vyhlášky 232/2006 Z.z. o vyznačení ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva.

Pán J.  bol pozvaný aj na zasadnutie výboru a DR dňa 3.10.2008, kde uviedol, že drevná hmota , ktorú odoberá pre poľského odberateľa, sa vyváža v dĺžkach. Ostatnú drevnú hmotu v dĺžkach odoberať nebude, len vo výrezoch. Zasadnutie výboru a dozornej rady vyústilo do napísania listu pánovi J. v tomto znení:

Vážený pán J. ,

Výbor sa hlasovaním uzniesol na nasledujúcom riešení odberu drevnej hmoty.

Drevná hmota vyvážaná od 4.10.2008 môže byť odobraná:

 1. – v dĺžkach
 2. – vo výrezoch za nasledovných podmienok:
 • Každý kus hmoty bude označený poradovým číslom, dĺžkou a priemerom  pracovníkom povereným UPS
 • Napísané údaje musia súhlasiť s dodacím listom ( konsignáciou)

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že množstvo drevnej hmoty uvedené v zmluvách od 1.4.2008 je vyčerpané.            

Podľa tohto by malo byť jasné, že pán J. už nemôže odoberať žiadnu drevnú hmotu, pretože zmluva hovorí o 8 000 m3. No opak bol zasa pravdou a dovoľujem si zacitovať z jeho odpovede zo dňa 9.10.2008. konkrétne bod 3:

„ Podľa KPZ uzatvorenej medzi UPS Dovalovo a firmou …. spol. s.r.o., ktorá platí do 31.12.2008 bolo stanovené množstvo odberu cca 8 000m3, čo plne zodpovedá súčasnému stavu. Ak si niekto nevie vysvetliť slovo cca ( znamená to približne), z toho vyplýva, že aj pri odbere 15 000m3 sa zmluva naplní. Ale ak majú niektorí členovia výboru UPS pocit, že táto zmluva je už neplatná, nech ju štatutárni zástupcovia zrušia podľa ustanovení KPZ alebo plnia podľa dohodnutých kritérií.

Záverom nám dovoľte podotknúť, že uvedený list z 5.10.2008 považujeme za bezpredmetný a našej firme neadresný, keďže tento list nepodpísali účastníci zmluvy t. j. štatutárni zástupcovia. / v tomto prípade predseda a tajomníčka /

Takže zasa sa nič nedosiahlo a snaha členov výboru a dozornej rady bola márna.

Medzitým však dal výpoveď aj OLH pán S. a tu sú jeho dôvody, ktoré sa súčasťou Zápisnice č. 45 zo dňa 14.10.2008:

 • Drevo sa meria na priestorové metre, nie na m3
 • Nemôže porovnať množstvo vyťaženého a odvezeného dreva
 • K meraniu doplnil, že ho nikto nenútil k tomuto úkonu, jednoducho mu objednávateľ oznámil, že sa bude vyvážať v priestorových metroch
 • Vysvetlil, že nikdy nebude opravovať podľa dodacích listov z Rumunska to, čo namerali chlapi, ako ho k tomu nútil pán J.
 • Oznámil, že na sklade by malo byť 6 830m3 dreva
 • Vytkol predsedovi, že s ťažobnými skupinami nie je uzavretá zmluva, platenie by malo byť v nej zakotvené
 • Na margo nepodpísania faktúr ťažobných skupín za september a posledné dva mesiace uviedol dôvod : cit. „ Pán  J. sa nechal počuť, že pán P.  sa nemusí báť manka, lebo faktúry podpisuje pán S. Podľa pána J., keď bude manko, zodpovednosť nesie on ako lesník a OLH a nie predseda UPS.
 • Pred svedkami upozornil pána J. , že je zodpovedný za manko, on však chodí po chlapoch a pýta sa ich, či pán S.  je ich zamestnanec a nabáda ich proti nemu

Neviem, či k tomuto treba nejaký komentár.

Aj rok 2009 sa niesol v znamení nezhôd, rozporov výboru a poukazovaní na osobu pána J.

V Zápisnici 48 z 13.1 2009 sa uvádza:

 • že z roku 2007 zostalo na sklade 2 959 m3 dreva, odpredalo sa 18 259 m3 , no chýbajú výsledky zo 14 vagónov týkajúca sa asi 2 736m3
 • člen výboru sa spýtal predsedu, kto dal čisté dodacie listy a ciachu UPS pánovi J. a ako je možné, že si odoberal sám drevo. Predseda toto nekomentoval.

Zápisnica 5 z 21.4.2009 zahŕňa rokovanie zmierovacej komisie, ktorá sa zaoberala neoprávnene vyplatenými podielmi z roku 2003 a 2004 pánovi J.  za 3 300 hlasov.

Tá vzniesla na výbor požiadavku zistiť, od kedy pán J. disponuje takým veľkým počtom hlasov, či sumu vrátil, na aký účet a ako sa podieľal na zaplatení dane vo výške 89 300,- Sk.

Tomuto problému sa však venovala iba Zápisnica 8 zo dňa 3.9.2012 , kedy Okresné riaditeľstvo Policajného zboru žiada o zaslanie odpovede „ Pre účely trestného stíhania žiadam o písomný popis, akým spôsobom bola vyrátaná výška podielu pre pána J. st. za roky 2003, 2004 vo výške 154 867,- Sk a za rok 2006 vo výške 274 264,-Sk. Žiadame uviesť matematický postup s popisom, akým spôsobom bol vyrátaná výška podielu zo zisku  v celkovej výške 429 131,- Sk.“

Ide tu o chybu, či úmysel ?

V tomto období som sa už zúčastňovala Valných zhromaždení v zastúpení mojich rodičov ja. Áno, aj ja som kritizovala a zaškrípalo to aj medzi mnou a terajšou predsedníčkou pani S. No po dočítaní všetkých týchto dokumentov som dospela k názoru, že bola len jedným dielikom zo skladačky a v tomto prípade by som uviedla aj jedno známe príslovie : „ Kto chce s vlkmi žiť, musí s nimi vyť“. Na jej obranu však musím povedať, že od roku 2014, odkedy som bola zvolená za členku výboru , si svoju prácu vykonáva ozaj zodpovedne a nepoznám človeka z Dovalova, ktorý by ju zastúpil vo všetkých oblastiach a  ktorý by bol ochotný venovať sa urbáru v takej miere, ako to robí ona.

A ešte niečo na záver.

Pán J. mi okrem ostatných vyhrážok vykričal, že nemám čo robiť v urbáre, že som už nahrabala dosť. Uvedomujem si, že ozaj, čo sa tohto týka , nemôžem sa s ním  porovnávať  a hrám inú ligu. Preto  Vám  čestne prehlasujem, že som počas môjho pôsobenia v urbáre nepostavila dom ani jednej svojej dcére. Bývam v rodičovskom dome, na ktorého vnútorné opravy som si zobrala pôžičku, ktorú som splácala, splácam a ešte dlho budem. Nedisponujem vozovým parkom a ľudia ma tak môžu vidieť nie na Mercedese, ale v staršej Oktávii, ktorú vlastní môj priateľ. A nakoniec  nevlastním ani žiadnu inú nehnuteľnosť, ktorá by čo i len náhodou pripomínala malú vodnú elektráreň.

Takže , milí čitatelia, bolo to na Vás veľa? Aj na mňa, ale verím, že ste nadobudli aspoň dielčí obraz o chode urbáru v minulosti.  Aby toho ale nebolo málo, uverejním aj tabuľku ťažby, priemernej ceny, ziskov a strát a súm, ktoré Vám boli prerozdelené v podobe výplaty podielov za roky 1993 -2020.

S pozdravom

Viera Boďová – tajomníčka UPS

(ktorá v tomto prípade odtajňuje…)