Vzhľadom na pretrvávajúcu poddimenzovanosť výboru UPS sa na základe rozhodnutia výboru

rušia úradné hodiny stanovené v predchádzajúcich rokoch

a to:

utorok od 10:00 hod. do 12:00 hod.
stredu od 17:00 hod. do 18:00 hod.

Všetky Vaše požiadavky, dotazy, či otázky bude možné riešiť po telefonickom kontakte s členkami výboru, na základe ktorého bude dohodnutý termín a čas osobného stretnutia tak, aby to vyhovovalo obom stranám.

Telefonické kontakty:
p. J. Stupková – 0905 481 722 – urbárny telefón


Za pochopenie ďakujeme

Výbor UPS