Výbor Urbárskeho pozemkového   spoločenstva v Dovalove oznamuje, že zasadnutie zhromaždenia sa uskutoční dňa 11.6.2022  o 9,00 hodine vo veľkej zasadačke KD v Dovalove s prezentáciou od 7,00 hodiny.

Výbor UPS