Výbor UPS  033 01 Lipt. Hrádok m. č. Dovalovo oznamuje záujemcom o živé vianočné stromčeky, že povolenie na výrub sa bude vydávať každú stredu od 17.00 hod.- 19.00 hod. v kancelárii UPS. Zodpovedný za akciu je Ján Jurčo ml.- hospodár UPS.