Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty v lokalite Kráľova Lehota – Stará dolina v objeme cca 300 m3, Lipt. Porúbka-Michalovo v objeme cca 200 m3 a v Dovalove v objeme cca 200 m3. Cenové ponuky je možné doručiť do pondelka 7.8.2017 do 16,00 hod. u uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie – neotvárať!“.  Bližšie informácie na telef. čísle  0905 481 722 – predseda UPS.

Výbor UPS.