Výplata podielov

Vážení spolupodielnici,

Výbor UPS na svojom zasadnutí dňa 5.10.2020 rozhodol o schválenej výplate podielov zo zisku za rok 2012 a2019 v termíne do 31.10.2020. Vzhľadom na vzniknutú situáciu s pandémiou COVID 1 a po konzultácii s dozornou radou výbor rozhodol, že výplata podielov bude v tomto termíne len prostredníctvom účtov a v mimoriadnych a odôvodnených prípadoch formou poštovej poukážky. Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste v čo najväčšom počte doručili do schránky UPS, formou mailu prípadne SMS správou čísla účtov.

Výplata podielov v hotovosti sa v záujme ochrany zdravia Vás, ako aj nás, nebude realizovať !

Výbor UPS

Korešpodenčná valná hromada

Vážení spolupodielnici,

výbor UPS a Dozorná rada UPS si Vás dovoľujú oboznámiť s výsledkami korešpodenčnej valnej hromady, ktorá bola ukončená dňa 26.9.2020. Po sčítaní hlasov bola spísaná zápisnica a uznesenie, ktoré uverejňujeme na webovej stránke v plnom znení

Oznam

Vážení spoluobčania,

vzhľadom k tomu, že boli osadené zákazové dopravné značky na pozemky UPS Dovalovo, vstup je povolený len na základe písomnej povolenky, ktorú si môžete zakúpiť v kancelárii UPS.

V prípade, že si povolenku nezakúpite, bude ŠPZ Vášho auta odfotená a postúpená na riešenie Obvodným oddelením policajného zboru k ďalšiemu riešeniu.

Bližšie informácie o zakúpení povolenky je na telef. čísle 0905481722.

Výbor UPS Dovalovo

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite  Kráľova Lehota – Stará dolina  sklad Sviniarčisko. Gelba B1 cca 84 m3, gelba B2 cca 36 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Cenové ponuky prosíme doručiť do pondelka 10.2.2020 do 16,00 hod. v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie  – neotvárať“ do kancelárie UPS prípadne do poštovej schránky. Bližšie informácie na telef. čísle 0905 481 722.

Výbor UPS

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite Kráľova Lehota  – Stará dolina sklad Sviniarčisko gelba č. 3 v objeme  cca 80 m3, pri senníku cca 90 m3, pod Prieslopom  cca 20 m3, na Prieslope cca 22 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Cenové ponuky prosíme doručiť do stredy 18.12.2019 do 16,00 hod. v uzatvorenej obálke s nápisom“Výberové konanie  – neotvárať“ do kancelárie UPS, prípadne do poštovej schránky. Bližšie informácie na teelf. čísle 0905 481 722.

Výbor UPS