Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na pozíciu „Odborného lesného hospodára“.

Požadované predpoklady: 

  • osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti odborného lesného hospodára 
  • potvrdenie o právoplatnosti skúšky OLH
  • minimálna prax 5 rokov na pozícii OLH
  • nástup možný od 1.10.2022

Prihlášky na pozíciu OLH prosíme zaslať na adresu UPS Dovalovo, Dovalovo 274, 033 01 Liptovský Hrádok do 20.9.2022.

Výbor UPS