Výbor UPS Dovalovo sa obracia na svojich spoluvlastníkov s prosbou , aby nám čo v najkratšom čase poskytli čísla účtov pre výplatu podielov zo zisku.

Výbor UPS