Výbor UPS Dovalovo sa obracia na  svojich spoluvlastníkov so žiadosťou, aby  nám čo v najkratšom čase poskytli čísla účtov pre výplatu podielov zo zisku. V prípade nedoručenia účtov, podiely Vám budú zaslané v neskoršom termíne.

Jana Stupková-predsedníčka UPS