Novinky

najnovšie informácie o dianí v našom spoločenstve

Vysvetlenie k výberovému konaniu

Vážení spolupodielnici . Určite ste mnohí z Vás zaregistrovali na stránke UPS výzvu na uskutočnenie výberového konania na prenájom poľnohospodárskych pozemkov, ktoré boli do 30. 9.2021 v prenájme Roľníckeho družstva v Dovalove. Považujeme preto za...

preèítajte si viac