Novinky

najnovšie informácie o dianí v našom spoločenstve

Výberové konanie na funkciu lesníka

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na pozíciu „lesníka“, ktoré sa uskutoční dňa 15.6.2023 o17:00 hod. Požadované predpoklady:  lesnícke vzdelanie prax v obore mi. 5 rokov vlastná živnosť nástup 1.7.2023 Prihlášky na pozíciu lesníka prosíme zaslať na...

preèítajte si viac