Novinky

najnovšie informácie o dianí v našom spoločenstve

Odpoveď k nájomnej zmluve k MVE

"Vec : Odpoveď na list Vážený pán J. Jurčo st , so záujmom sme si prečítali Vašu odpoveď k návrhu novej nájomnej zmluvy. V prvom rade sa ospravedlňujeme, t.e naša reakcia naň prichádza trochu neskôr, no spôsobil to fakt, t.e sme Vašu pôvodnú nájomnú zmluvu odoslali na...

preèítajte si viac