Novinky

najnovšie informácie o dianí v našom spoločenstve

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite Kráľova Lehota  - Stará dolina sklad Sviniarčisko gelba č. 3 v objeme  cca 80 m3, pri senníku cca 90 m3, pod Prieslopom  cca 20 m3, na Prieslope cca 22 m3. Obhliadka drevnej hmoty je...

preèítajte si viac

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite Kráľova Lehota - Stará dolina sklad Sviniarčisko v objeme cca 144 m3, za rampou na Prieslope v objeme  cca 106 m3, nad Prieslopom smer cesta na Glian - gelba č. 1 -  cca 106 m3, gelba č....

preèítajte si viac

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite Kráľova Lehota - Stará dolina sklad Sviniarčisko. Gelba č. 1 v objeme 76,13 m3, gelba č. 2 v objeme  190,76 m3. Sklad na Prieslope v celkovom objeme 250,33 m3. Obhliadka drevnej hmoty je...

preèítajte si viac

Výberové konanie

Výbor UPS vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite Kráľova Lehota - Stará dolina sklad Gliaň v objeme cca 48 m3, nad Prieslopom v objeme cca 118 m3, na Prieslope v objeme  cca 67 m3,  za rampou nad Prieslopom v objeme  cca 150m3, na Sviniarčisku...

preèítajte si viac