Novinky

najnovšie informácie o dianí v našom spoločenstve

Oznam o výplate podielov

Vážení podielnici, výbor UPS Dovalovo Vám touto cestou oznamuje , že výplata podielov prebehne do konca augusta.Z dôvodu zvyšujúcich sa poplatkov , či už poštovných poukážok, alebo výberu peňazí z banky podiely zo zisku budú vyplácané len formou úhrady na účet Preto...

preèítajte si viac

Zmena úradných hodín

Vzhľadom na pretrvávajúcu poddimenzovanosť výboru UPS sa na základe rozhodnutia výboru rušia úradné hodiny stanovené v predchádzajúcich rokoch a to: utorok od 10:00 hod. do 12:00 hod.stredu od 17:00 hod. do 18:00 hod. Všetky Vaše požiadavky, dotazy, či otázky bude...

preèítajte si viac