„Vec : Odpoveď na list

Vážený pán J. Jurčo st , so záujmom sme si prečítali Vašu odpoveď k návrhu novej nájomnej zmluvy. V prvom rade sa ospravedlňujeme, t.e naša reakcia naň prichádza trochu neskôr, no spôsobil to fakt, t.e sme Vašu pôvodnú nájomnú zmluvu odoslali na posúdenie právnickej kancelárii. S výsledkami Vás samozrejme oboznámime a 7.aSielame vyjadrenie k tejto zmluve…“

Celé znenie v priloženom dokumente nižšie.

Dokumenty

File Description File size
pdf Vyjadrenie k nájomnej zmluve k MVE 7 MB