UPS Dovalovo mení termín doručenia ponúk na výberové konanie na 4.11.2015 do 16,00 hod.