Výbor UPS Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo vypisuje výberové konanie pre firmy a živnostníkov na dražbu drevnej hmoty v lokalite Beňadik dolina - Stará dolina, k. ú. Kráľová Lehota Prihlási sa môžete do 15.03.2015 do 24,00hod. Obálku označte slovami: Neotvárať,...

preèítajte si viac