Pestevné práce, Výbor UPS 033 01 Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo vypisuje pre firmy alebo pracovné skupiny výberové konanie na pestevné práce (výžin). Svoje ponuky zasielajte do 17.8.2015 do 16.00 hod. na adresu UPS 033 01 Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo  v uzatvorenej obálke s nápisom “ pestevné práce, výberové konanie“, neotvárať. Kontakt: 0905 481 722