Výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva Liptovský Hrádok  m .č. Dovalovo zvoláva zasadnutie zhromaždenia, ktoré sa uskutoční dňa 23.4.2016 o 9.00 hodine vo veľkej zasadačke KD Dovalovo  s prezentáciou od 7.30 do 9.00 hodiny.

Správy predsedu UPS, dozornej rady UPS, lesníka- OLH UPS budú zverejnené na www. stránke UPS a odoslané spoluvlastníkom.