Výbor UPS  033 01 Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo predlžuje  termín obhliadky a zasielanie cenových ponúk posledného výberového konania  do 26.5.2016 do 12.00 hod. Termín a hodina  obhliadky po dohode s lesníčkou. Kontakt: 0903 636 853

Ostatné podmienky výberového konania zostávajú nezmenené.