Výbor UPS 033 01 Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo vypisuje výberové konanie:

– na lokalitu Michalovo- prebierková hmota do 50 rokov. Obhliadka drevnej hmoty sa uskutoční 16.3.2016 o 9.00 hod. a o 11.00 hod. so zrazom účastníkov  pri kríži. Potencionálni záujemcovia môžu svoje cenové ponuky predložiť v zatvorenej obálke s nápisom “ Výberové konanie neotvárať“ do 18.3.2016 do 12.00 hod. do schránky UPS v KD Dovalovo

– na lokalitu Stará dolina – rubná ťažba a prebierková hmota do 50 rok. Obhliadka drevnej hmoty sa uskutoční 17.3.2016 o 9.00 so zrazom účastníkov na križovatke pri tábore. Potencionálni uchádzači môžu svoju  cenovú ponuku predložiť v zatvorenej obálke s nápisom “ Výberové konanie neotvárať“  do 18.3.2016 do 12.00 hod. do schránky UPS v KD Dovalovo

Kontakt: 0905 481 722- predseda, 0903 636 853 – OLH a lesník, 0905 283 229 – hospodár