Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty v lokalite Dovalovo Breh v objeme cca 109 m3 a v lokalite Stará dolina v objeme cca 60 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna v uvedených lokalitách.

Cenové ponuky prosíme doručiť do 10.februára 2017 do 16,00 hod. do kancelárie UPS.

Výbor UPS