Výbor UPS v  Dovalove vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty z lokality Liptovská Porúbka – Michalovo sklad Havrania v množstve cca 200 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Obálky s cenovou ponukou je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie – neotvárať“ do štvrtka 17.8.2017 do 16,00 hod. do kancelárie UPS alebo do poštovej schránky UPS. Bližšie informácie na telef.čísle 0905 481 722 – predseda UPS.

Výbor UPS