Výbor UPS vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v k.ú Kráľova Lehota –  Stará dolina, sklad Prieslop v množstve cca 240 m3 a sklad Glian v množstve cca 140 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Cenové ponuky je potrebné doručiť do 25.8.2017 do 16,00 hod. do kancelárie UPS alebo do poštovej schránky UPS v Dovalove.  Bližšie informácie na tel.čísle 0905 481 722 – predseda UPS.