Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty z lokality Michalovo sklad Havrania v objeme cca 118 m3 pri senníku cca 7 m3, lokalita Stará dolina sklad Sviniarčisko cca 158 m3, na Prieslope 113 m3 a sklad pod Gliaňom cca 74 m3. Obhliadke drevnej hmoty je individuálna a cenové ponuky je potrebné doručiť do pondelka 11.12.2017 do 16,00 hod. do kancelárie UPS po príde do schránky UPS. Cenové ponuky prosíme doručiť v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie neotvárať“. Bližšie informácie na tel.čísle 0905 481 722 – predseda UPS.

Výbor UPS