Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite Dovalovo Háj v objeme cca 198 m3, a Dovalovo – Lipt. Kokava pod Brehom smer staré ihrisko v objeme cca 230 m3 čerstvá hmota  a cca 40 m3 suchárová hmota.

Obhliadka drevnej hmoty je individuálna . Cenové ponuky je potrebné doručiť do štvrtka 28.3.2019 do 16,00 hod. do kancelárie UPS poprípade do schránky UPS, v uzatvorenej obálke  s nápisom „Výberové konanie – neotvárať“. Bližšie informácie na telef. čísle 0905 481 722.

Výbor UPS