Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty z lokality Dovalovo smer Lipt. Kokava pri boroviciach v objeme  cca 208 m3, Dovalovo Háj na gelbách č.3-6 v objeme cca 237 m3, gelby M v objeme cca 216 m3.

Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Cenové ponuky prosíme doručiť do piatka 12.4.2019 do 16,00 hod. v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie – neotvárať“ do kancelárie UPS poprípade do poštovej schránky .

Bližšie informácie na tel. čísle 0905 481 722 predseda UPS.

Výbor UPS