Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty  v lokalite Dovalovo sklad pri boroviciach smer Lipt. Kokava  v objeme cca 130 m3, v Starej doline sklad na Sviniarčisku v objeme cca 380 m3.

Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Cenové ponuky prosíme doručiť do pondelka 8.7.2019 do 16,00 hod. v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie  – neotvárať“do kancelárie UPS poprípade do poštovej schránky.

Bližšie informácie na tel. čísle 0905 481 722.

Výbor UPS