Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite Kráľova Lehota – Stará dolina  sklad pri senníku v množstve cca 213 m3,  na Prieslope cca 210 m3, Gliaň cca 200 m3, Letisko cca 58 m3.

Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Cenové ponuky prosíme doručiť do piatka 2.8.2019 do 16,00 hod. v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie  – neotvárať!“ do kancelárie UPS poprípade do schránky UPS.

Výbor UPS.