Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite Kráľova Lehota – Stará dolina sklad Sviniarčisko v objeme cca 144 m3, za rampou na Prieslope v objeme  cca 106 m3, nad Prieslopom smer cesta na Glian – gelba č. 1 –  cca 106 m3, gelba č. 2 – cca 31 m3, gelba č. 3 – cca 98 m3.

Cenové ponuky prosíme doručiť do piatka 6.12.2019 do 16,00 hod. v uzavrenej obálke s nápisom „Výberové konanie – Neotvárať “ do kancelárie UPS, prípadne do poštovej schránky. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Bližšie informácie na telef. čísle  0905 481 722.

Výbor UPS