Výbor UPS 033 01 Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo vyhlasuje výberové konanie na  odber drevnej hmoty v lokalite Háj, k. ú. Dovalovo. Obhliadka sa uskutoční dňa 26. 11. 2015  o 13.00 hod. Kontakt: 0905 481 722. Cenové ponuky  môžete odovzdať na mieste obhliadky.