Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na murárske práce – zateplenie a fasádu na urbárnom dome.

Cenové ponuky prosíme doručiť do 14.4.2022.

Výbor UPS.