Výberové konanie na odber drevnej hmoty. UPS Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo vyhlasuje výberové konanie na odber drevnej hmoty v lokalite Stará dolina -Kráľova Lehota. Obhliadka vyťaženej drevnej hmoty sa uskutoční v utorok 28.4.2015  od 8.00 hod.-12.00 hod. na  sklade v Starej doline. Kontaktné telefónne číslo je 0905 481 722. Odberatelia môžu zaslať cenovú ponuku  do 29.4.2015 do 24.00 hod na adresu UPS Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo . Obálku treba označiť heslom: Výberové konanie, neotvárať.