Výbor UPS vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty v lokalite Michalovo cca 75 m3 , v Starej doline- Sviniarčisko cca 100m3. Obhliadku drevnej hmoty môžete uskutočniť individuálne.Bližšie informácie o obhliadke  získate na tel. čísle 0905 481 722 – predseda UPS. Obálky s cenovými ponukami s označením  “ Výberové konanie – neotvárať “ prosíme doručiť do stredy t.j. 17.8.2016 do 17.00 hodiny.  Tešíme sa na spoluprácu.

preds.UPS: Stupková Jana