Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na post Odborného lesného hospodára  a lesníka. Uchádzači na uvolnené miesta prosíme doručiť prihlášky do štvrtka 20.12.2018 do 16,00 hodiny.

Na post Odborného lesného hospodára žiadame  predložiť certifikát o spôsobilosti OLH.

Uchádzači na obsadenie miesta OLH a lesníka musia spĺňať požadované kvalifikačné vzdelanie smer lesnícky s minimálnou praxou 5 rokov.

Výbor UPS