Výbor USP Dovalovo vypisuje výberové konanie na pestovné činnosti.

Cenové ponuky prosíme doručiť do štvrtka 14.4.2022.

Výbor UPS.