Výberové konanie Vážení spoluvlastníci, výbor UPS m.č. Dovalovo vypisuje výberové konanie na tvorbu geometrického plánu  v kat. území Dovalovo lokalita Háj. Termín uzávierky prihlášok je 25.6.2015. Svoju  cenovú ponuku zašlite na adresu UPS  033 01 Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo.  Uzatvorenú obálku označte  nápisom „výberové konanie GP“neotvárať.