Výberové konanie  Výbor UPS 033 01Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty v lokalite Michalovo. Termín uzávierky výberového konania je do 17.8.2015 do 16.00 hod. Svoje ponuky zasielajte  v uzatvorenej obálke na adresu  UPS 033 01 Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo s heslom „výberové konanie“ neotvárať. Kontakt: 0905 481722